§ 5, stk 2, indeholder et krav om samtidighed i forbindelse med oprettelsen af et eller flere afløsningspantebreve. Det gamle pantebrev, som skal afløses, må således ikke være aflyst, før det nye pantebrev er blevet anmeldt til tinglysning, jf. § 5, stk. 2, 6. pkt. Det er ikke en betingelse for afgiftsbegunstigelsen, at det eller de nye pantebreve er blevet tinglyst, før de gamle pantebreve aflyses. Selve anmeldelsen til tinglysning af det eller de nye pantebreve er tilstrækkeligt til at opfylde betingelsen om samtidighed.

Ved overførsel af hovedstol, jf. § 5a, stk. 1, skal det nye pant være tinglyst før det gamle pant aflyses, jf. § 5a, stk. 3.

Eksempel
Et realkreditpantebrev, som blev tinglyst i 2002, skal nu afløses af et nyt realkreditpantebrev med pant i samme ejendom. Det nye pantebrev anmeldes til tinglysning den 15. marts 2004 og tinglyses samme dag. Det gamle pantebrev indfries den 1. april 2004 og aflyses den 10, april 2004. Kravet om samtidighed er opfyldt, fordi det gamle realkreditpantebrev ikke er aflyst før anmeldelsen til tinglysning af det nye realkreditpantebrev.

Eksempel
Et realkreditpantebrev, som blev tinglyst i 2002, skal nu afløses af et nyt realkreditpantebrev med pant i samme ejendom. Det nye pantebrev anmeldes til tinglysning den 15. marts 2004 og tinglyses samme dag. Det gamle pantebrev blev indfriet og aflyst den 1. januar 2004. I dette tilfælde er det ikke muligt at benytte afgiftsbegunstigelsen i lovens § 5, stk. 2, fordi det gamle pantebrev blev aflyst, før det nye pantebrev blev anmeldt til tinglysning.