Der er fradrag for det fulde beløb, som gives til en forskningsinstitution, der er godkendt af SKAT til at modtage gaver med fradragsret for giveren. Reglerne om fradragsret for forskningsgaver er ikke begrænsede i form af minimums- eller maksimumsbeløb.

Hvis en forening både er godkendt til at modtage gaver som almennyttig forening og som en forskningsinstitution kan gavegiveren få fradrag for det fulde beløb, hvis gaven er givet til forskning. Det betyder, at giveren derudover har mulighed for at give fradragsberettigede gaver til andre almennyttige foreninger.

Giveren kan kun få fradraget, hvis vedkommende giver sit cpr-nr. til den godkendte institution, og institutionen indberetter beløbet til SKAT senest den 20. januar året efter.


I TastSelv kan giveren se en samlet oversigt over de gaver, der er indberettet til SKAT.

Selskabers fradrag for gaver
Selskaber, som giver gaver til forskning, skal oplyse deres navn og cvr-nr. til forskningsinstitutionen, hvis de ønsker fradrag for dem. Det er en betingelse for fradrag, at gaven er indberettet af forskningsinstitutionen.  

Reglen om fradrag for gaver til forskning kan ikke bruges, hvis gavegiver og gavemodtager er interesseforbundne.

SKAT udarbejder hvert år en liste over foreninger der er godkendte efter ligningsloven § 8 H (forskningsinstitutioner mv.)