Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit E.B Tinglysningsafgift indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit E.B Tinglysningsafgift handler om

 • generelt om tinglysningsafgift (E.B.1)
 • fælles regler for beregning og tilbagebetaling af tinglysningsafgift (E.B.2)
 • tinglysning eller registrering af ejendomsret (E.B.3)
 • tinglysning eller registrering af pant (E.B.4)
 • andre tinglysninger eller registreringer (E.B.5).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Der er i denne udgave af vejledningen indarbejdet følgende juridiske nyheder i afsnit E.B Tinglysningsafgift:

E.B.3.1 Tinglysning af ejerskifte af fast ejendom

E.B.3.1.5 Ejerskifte ved virksomhedsomdannelse

 • SKM2018.419.SR, Skatterådet kunne bekræfte, at overdragelse af grundstykker med tilhørende byggeretter til et P/S, som var et 100 % ejet datterselskab, kunne anses som tilførsel af en gren af en virksomhed, og derfor kunne omfattes af TAL § 6 a,  se E.B.3.1.5.6

E.B.4 Tinglysning og registrering af pant

E.B.4.1.2 Matrikulære ændringer

 • Justering af omtalen vedrørende pantudvidelse ved matrikulære ændringer, afsnit E.B.4.1.2.2.

E.B.4.2 Afgiftsnedsættelse ved tinglysning af pant i fast ejendom

E.B.4.2.4 Overførsel af afgiftsfritagelsesgrundlag fra pantebreve tinglyst den 1. juli 2007 eller senere

 • SKM2018.503.LSR, Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets bindende svar om, at der ikke kunne oprettes et afgiftspantebrev vedrørende et ekstraordinært afdrag, se E.B.4.2.4.3.

Kommende lovændringer

 • Tinglysningsafgiftsloven ændres med virkning fra 1. juli 2019 ved Lov nr. 1728 af 27. december 2018 om ændring af tinglysningsafgiftsloven og flere andre love (Afgiftssaneringspakke m.v.). Ændringerne vedrører primært afgift ved tinglysning af pant i fast ejendom og andelsboliger. De kommende ændringer er kort omtalt under relevante hovedafsnit, se bl.a. afsnit E.B.4.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter