Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan afgiftsgrundlaget fastsættes ved tinglysning af pant og tinglysning af ændringer hertil samt satserne herfor.

Afsnittet handler om

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter