Følgende satser er gældende for forrentning af overskydende skat og restskat. Godtgørelses­procenten skal herefter beregnes ud fra en reduceret markedsrente efter skat. Se SEL § 29 B stk. 5, 3. pkt. og § 29 B stk. 8.

Procenttillæggene for frivillige indbetalinger af acontoskat beregnes ud fra niveauet for godtgørelsesprocenten. Se SEL § 29 B stk. 6, 2. og 3. pkt. og § 29 B stk. 8.

Restskatteprocenten beregnes som godtgørelsesprocenten tillagt 3,5 procent. Se SEL § 29 B stk 4, 3. pkt. og § 29 B stk. 8.

Godtgørelsesprocent, restskatteprocent og procenttillæg for indkomståret offentliggøres af SKAT senest den 15. januar. Se SEL § 29 B stk 8, 9 og 10.

Bemærk

Tillæg, renter og godtgørelse indgår ikke i den skattepligtige indkomst. Se SEL § 29 B, stk. 11.

Procentsatser

2009

2010

2011

2012

2013

 2014


Godtgørelsen ved tilbagebetaling af overskydende skat


2,6 pct.


1,6 pct.


1,3 pct.


0,8 pct.


0,4 pct.

 1,1 pct.


Tillæg, der er knyttet til frivillig indbetaling og refusion af udbytteskat


0,7 pct.


0,4 pct.


0,3 pct.


0,2 pct.


0,1 pct.

 0,3 pct.


Restskattetillægget 


6,1 pct.


5,1 pct.


4,8 pct.


4,3 pct.


3,9 pct.

 4,6 pct.