Indhold

Dette afsnit handler om, at alle arbejdsydelser på fast ejendom er momspligtige efter hovedreglen i xML § 4x, stk. 1. Byggevirksomheder skal betale moms af byggeri for fremmed regning, jf. xML § 4x, og betale moms ved byggeri for egen regning, jf. xML §§ 6 og 7x.

Afsnittet indeholder: