Dato for udgivelse
27 Sep 2012 13:23
Resumé

Skatteministeriet bliver opdelt i et departement og en selvstændig styrelse med fokus på borgere og virksomheder, indsats og inddrivelse. Det sker for at genoprette tilliden til ministeriet og sikre, at der ikke kan rejses spørgsmål om mulig politisk indblanding i den konkrete sagsbehandling.


Fra 1. januar 2013 bliver Skatteministeriet opdelt i et departement med ansvar for den politiske betjening af minister og regering og i en selvstændig styrelse under navnet SKAT, der tager sig af den konkrete sagsbehandling i forhold til borgere og virksomheder samt ministeriets indsats- og inddrivelsesopgaver.

Omorganiseringen er afgørende for at genoprette befolkningens tillid til skattemyndighederne samt sikre en klar adskillelse af den politiske del af ministeriet og den daglige drift af den borger- og virksomhedsvendte forvaltning, fastslår skatteminister Thor Möger Pedersen:

"Det er helt afgørende for mig, at skatteyderne har tillid til, at SKATs afgørelser er både fagligt korrekte og uden politisk indblanding. Vi kan ikke leve med, at der kan sættes spørgsmålstegn ved, om tingene foregår på en saglig og ordentlig måde. Derfor gennemfører vi nu en omorganisering af Skatteministeriet."

Skatteministeren understreger samtidig, at det alene er op til Skattesagskommissionen at afgøre, hvorvidt der rent faktisk har været tale om politisk indblanding, og at han ikke er blevet gjort bekendt med andre oplysninger i sagen end de hidtil fremlagte.

Efter samråd med Justitsministeriet afskaffes den såkaldte VIP-orientering, hvorved Skatteministeriets ledelse automatisk blev orienteret om udvalgte skattesager. Det vil fremover være direktøren for SKAT, der suverænt vurderer, om det i særlige sager er relevant at orientere Skatteministeriets departement. En sådan orientering vil i givet fald ske fra direktøren i SKAT til departementschefen i Skatteministeriet. Orienteringen vil ikke indeholde dokumenter fra den pågældende sag. 

"Der skal være en rigtig god grund til, at Skatteministeriets departement orienteres om en konkret sag. Derfor har det været vigtigt for mig, at den automatiske VIP-orientering afskaffes. Nu ligger ansvaret entydigt placeret hos direktøren for SKAT," siger Thor Möger Pedersen.

Omorganiseringen betyder, at SKATs nuværende seks regioner fusioneres i en landsdækkende organisation med tre enheder: Kundeservice, Indsats og Inddrivelse. Det sker for at samle opgavevaretagelsen, så SKATs ressourcer bruges på at yde borgere og virksomheder en optimal og effektiv service.

"Det er afgørende for regeringen at sikre, at borgere og virksomheder har tillid til skattemyndighederne, og at de oplever at få den bedst mulige service hos SKAT. Derfor er det også vigtigt for mig at slå fast, at man vil opleve den samme gode kvalitet i skattebehandlingen med den nye organisering. Samtidig vil vi have et løbende fokus på at få inddrevet de alt for store beløb, som både personer og firmaer skylder i skat," siger skatteministeren.

Han understreger, at omorganiseringen ikke er en spareøvelse, og at de planlagte effektiviseringer i SKAT videreføres uafhængigt af omorganiseringen. Derfor indebærer omorganiseringen ikke i sig selv væsentlige ændringer i lokaliseringen, og der er ikke aktuelle planer om at nedlægge regionale skattecentre som følge af fusionen i en landsdækkende organisation. Der er først og fremmest tale om en ændring af ledelsen og styringsfunktionerne i SKAT.

Stillingen som direktør for SKAT vil blive slået op i den nærmeste fremtid med henblik på besættelse snarest muligt.

Læs fakta om Skatteministeriets nye struktur.

Yderligere oplysninger og interviews:
Skatteministeriets pressefunktion telefon 72 37 09 00 eller presse@skat.dk.