Forskudsopgørelsen er en slags budget over din forventede indkomst og skat. Hvis dit liv eller økonomi ændrer sig, skal du tilpasse din forskudsopgørelse. Så betaler du løbende den rigtige skat.
Fra den 18. november 2021 kan du se din forskudsopgørelse for 2022.

Felter du skal tjekke og rette på forskudsopgørelsen:

Vælg en situation og få vist de felter, du skal tjekke.

Felt 417
Gå til forskudsopgørelsen, felt 417 - Befordring
Felt 201
Gå til forskudsopgørelsen, felt 201 - Lønindkomst mv.
Felt 304
Gå til forskudsopgørelsen, felt 304 - Sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge og barselsdagpenge
Felt 216
Gå til forskudsopgørelsen, felt 216 Kontanthjælp, delpension og orlovs-/fleks-/ledighedsydelse, flekslønstilskud mm.
Felt 221
Gå til forskudsopgørelsen, felt 221 - Overskud af selvstændig virksomhed før fradrag for medarbejdende ægtefælle, før AM-bidrag, renter og rentekorrektion
Felt 435
Gå til forskudsopgørelsen, felt 435 - Underskud af selvstændig virksomhed før renter og rentekorrektion
Felt 999
Gå til forskudsopgørelsen, felt 999 - Er du ophørt med virksomhed tidligere end 2021? eller Er du ophørt med virksomhed i 2021?
Felt 481
Gå til forskudsopgørelsen, felt 481 - Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter mv.
Felt 483
Gå til forskudsopgørelsen, felt 483 - Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter

1

2

Gå til Oftest tilføjede felter og vælg Købt ejendom

Gå til forskudsopgørelsen, Oftest tilføjede felter, og vælg Købt ejendom

Gå til Eksisterende ejendomme

Gå til forskudsopgørelsen, Forventet økonomi fra 1/1 til 31/12 2022 og vælg Eksisterende ejendomme

Der er muligvis flere situationer end de viste, der kan være relevante for dig.

Se og ret din forskudsopgørelse

Læs mere om situationerne, der har betydning for din forskudsopgørelse

Du skal rette din forskudsopgørelse, når der sker større ændringer i din økonomi. Eksempler:

Går op eller ned i løn
Arbejder hjemmefra (har betydning for eventuelt kørselsfradrag)
Får nyt job
Mister jobbet 

Køber bolig eller fritidsbolig
Sælger bolig eller fritidsbolig

Lukker min virksomhed
Min virksomheds overskud har ændret sig
Starter egen virksomhed

Bliver gift eller skilt
Begynder at få pension eller efterløn
Indbetaler mindre eller mere til pensionsopsparing
Begynder eller stopper med at få SU
Begynder eller stopper med at få kørselsfradrag
Får eller stopper med at have fradrag for renteudgifter

Forskudsopgørelsen kommer hvert år i november, hvor du kan se vores bud på, hvordan din skat bliver i det kommende år. Hvis der sker ændringer i din økonomi, bør du rette forskudsopgørelsen, så du løbende betaler den rigtige skat.

Når du retter din forskudsopgørelse i TastSelv, retter du også dit skattekort, som automatisk bliver sendt til fx din arbejdsgiver, SU eller dit pensionsselskab.

Hvis du vil se, hvad du faktisk har tjent, fået i fradrag og betalt i skat sidste år, finder du det på din årsopgørelse. Læs mere om årsopgørelsen.

Vil du sætte din trækprocent op, skal du bede din arbejdsgiver om at gøre det. Du kan ikke selv gøre det, og vi kan heller ikke gøre det for dig.

Pas på med at sætte din indkomst op

Du kan sandsynligvis heller ikke få ændret din trækprocent ved at sætte din indkomst op. Det fungerer kun, hvis du betaler topskat.

Er din indkomst under 383.018 kr. i 2021 (375.238 kr. i 2020), risikerer du at komme til at betale for lidt i skat, hvis du sætter din indkomst op. Det sker, fordi du automatisk vil få et større beskæftigelsesfradrag, end du har ret til.

Sæt dine fradrag ned i stedet

Du kan sætte dine fradrag ned (fx rentefradrag eller kørselsfradrag) for at betale mere skat i løbet af året. På den måde mindsker du sandsynligheden for at skulle betale penge tilbage, når året er gået.

Hvis din økonomi ændrer sig, kan du selv regne ud, om du også bør ændre i din forskudsopgørelse. Det gør du ved at beregne din skat for 2021 og sammenholde resultatet med din nuværende forskudsopgørelse. Det kræver dog, at du har godt styr på din økonomi, da du selv skal taste alle relevante beløb. Her kan du beregne din skat for 2021. 

Har din indkomst, trækprocent eller dit fradrag ændret sig? Så kan du regne ud, hvad det betyder for din næste udbetaling.

Forstå din forskudsopgørelse og årsopgørelse

forskellen mellem forskudsopgørelse og årsopgørelse

Hvad er det?

Forskudsopgørelsen

Er vores beregning af dine indtægter for det kommende år, og hvad du skal betale i skat.

 • Forskudsopgørelsen er:
 • Budget
 • Gælder kommende år
 • Kan justeres løbende

Årsopgørelsen

Er dit regnskab for det foregående år, hvor du kan se, hvad du reelt har tjent og betalt i skat.

 • Årsopgørelsen er:
 • Regnskab
 • Gælder sidste år
 • Opgøres én gang årligt

Hvornår sker der noget?

Du kan se din forskudsopgørelse på skat.dk/tastselv hvert år fra november.

Du kan se din årsopgørelse på skat.dk/tastselv hvert år i marts.

Hvad skal jeg gøre?

Forskudsopgørelsen

Justér din forskudsopgørelse, når du får den, eller hvis du fx:

 • Går op/ned i løn
 • Arbejder mere hjemmefra
 • Får udbetalt indefrosne feriepenge
 • Optager lån
 • Starter/lukker virksomhed

Årsopgørelsen

Tjek din årsopgørelse og se, om du får skat tilbage eller skal betale restskat:

 • Se, om oplysningerne er rigtige
 • Ret evt. oplysningerne

Får du de fradrag, du skal have? Hvis du er i tvivl, så prøv vores fradragsvejleder og se, hvilke fradrag der kan være relevante for dig.
Fradragsvejlederen er målrettet lønmodtagere. Er du selvstændig, skal du derfor være opmærksom på, at vejlederens resultater ikke er dækkende.

Find dine fradrag