Når du bor i Danmark, skal du som udgangspunkt betale skat til Danmark af udbetalinger fra en udenlandsk offentlig eller social ordning.

  • Skatten afhænger af, om der en dobbeltbeskatningsaftale med det pågældende land.
  • For at undgå en restskat bør du derfor ringe til os på 72 22 28 92, første gang du får pensionen udbetalt.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter