Der er tre former for skat og afgifter, som boet efter en afdød måske skal betale:

  • Indkomstskat (både afdøde og boet)
  • Boafgift (arveafgift)
  • Retsafgift

Skattestyrelsen beregner og opkræver indkomstskat, mens skifteretten tager sig af boafgift og retsafgift.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter