Du får automatisk fradrag for:

  • renter for banklån
  • renter og bidrag for realkreditlån
  • renter for forbrugslån hos et finansieringsselskab
  • renter på en kontokortordning
  • renter på offentlig gæld.

Se dit rentefradrag på årsopgørelsen

Ret dine renteudgifter i forskudsopgørelsen, felt 481 og 483

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter