Der er væsentlig forskel på, om du køber dine varer inden for eller uden for EU. 

Køber du varer over nettet, som bliver sendt fra et land uden for EU, skal du som hovedregel betale told og dansk moms. Derudover skal du betale særlige afgifter af nogle varer, som for eksempel spiritus, kaffe og slik.

Beregn din told, når du køber varer uden for EU

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter