Dette afsnit er omskrevet og flyttet til den Juridiske Vejledning.

  • SKAT som inddrivelsesmyndighed er flyttet til afsnit G.A.1
  • Civilretlige krav er flyttet til afsnit G.A.3.7.3