Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.12.3 Forrentning ved tilbagebetaling