Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.C.3.5.5.2 Praksis for strafnedsættelse i bødesager