Resumé

Dette afsnit handler om:

  • Hvem er skattepligtig af pensionsafkast? (C.G.1)
  • Hvilket afkast er skattepligtigt? (C.G.2)
  • Opgørelse af beskatningsgrundlaget (C.G.3)
  • Opkrævning med videre (C.G.4). 
Hvad er nyt?

Denne udgave indeholder reglerne gældende for indkomståret 2014.

Vejledningen er ajourført med afgørelserne SKM2014.19.SR, SKM2014.238.SR.

Vejledningen er ajourført med den seneste praksis og diverse præciseringer i afsnittene C.G.1.1.1, C.G.2.2, C.G.2.7.6, C.G.3.2.3.1, C.G.3.3.4.6, C.G.4.1.5.

Den selvstændige vejledning "Beskatning af pensionsafkast" udkommer ikke længere som en selvstændig juridisk vejledning, men er flyttet over i "Den juridiske vejledning".