Blanketnummer
04.012
Formål med og beskrivelse af blanketten

Denne blanket anvendes til at selvangive den årlige indkomst for personer, der har udenlandsk indkomst.
Oplysningerne indgår i årsopgørelsen.
Der skal skrives en blanket for hvert land pr. indkomstår.
Personer der er omfattet af digital pligt skal benytte TastSelv.
Personer med lønindkomst fra offshore, søfolk om bord på skib eller flyvende personel, kunstnere/sportsfolk, skal give flere oplysninger sammen med indsendelse af blanketten. 

Pdf-udgave

Hent blanket 04.012   2017

2016   2015  2014  2013   2012   2011   2010   2009  2008   2007   2006   2005   2004   2003

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til SKAT, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Log på TastSelv på skat.dk, klik på Kontakt - Skriv til SKAT - Indsend/Indberet til os (fx blanket).

Blanketten kan også sendes til SKAT, postboks 9, 4930 Maribo. 

Er dit arbejde fx flyvende personel, sømand, offshore supply/olie/gas:
Når du sender blanketten ind, vil vi gerne have oplysninger om rederi/luftfartsselskab, fartøjets hovedopgaver, sejlruter og perioder mv.

Er du kunstner eller sportsudøver:
Når du sender blanketten ind, vil vi gerne have oplysninger om arbejdsland, perioder i udlandet, arbejdsgiver og arbejdsgivers land.

 

 

Du kan se og udfylde din selvangivelse for 2017 i TastSelv fra den 12. marts.

Selvangivelsen sendes først på papir i slutningen af maj 2018.

Hvis du indsender selvangivelsen på papir, kan du først forvente at modtage din årsopgørelse i september 2018. 

 

Henvendelse rettes til
Udland - 72 22 28 93