Dato for offentliggørelse
31 Jul 2020 08:14
ISBN-nummer
978-87-417-0874-4
Resumé

Denne vejledning handler om

 • Spillemyndigheden (J.A.1)
 • Spillelovgivningens anvendelsesområde (J.A.2)
 • Grønland (J.A.3)
 • Kriterier for alle ansøgere (J.A.4)
 • Lotteri (J.A.5)
 • Klasselotteri (J.A.6)
 • Almennyttigt lotteri (J.A.7)
 • Væddemål (J.A.8)
 • Lokale puljevæddemål (J.A.9)
 • Landbaseret kasino (J.A.10)
 • Onlinekasino (J.A.11)
 • Gevinstgivende spilleautomater (J.A.12)
 • Pyramidespil (J.A.13)
 • Offentlig hasardspil i turneringsform (J.A.14)
 • Markedsføring og oplysningspligt (J.A.15)
 • Bortfald (J.A.16)
 • Spillemyndighedens tilsyn med spil (J.A.17)
 • Klage og domstolsprøvelse (J.A.18)
 • Indgrebsmuligheder og sanktioner (J.A.19)
Hvad er nyt?

 • I  afsnit J.A.1.2 tilføjelse om anvendelse af Spillemyndighedens mærkningsordning.
 • I afsnit J.A.1.4 samt underliggende afsnit om Spillemyndigheden som tilsynsmyndighed efter hvidvaskloven, herunder forpligtelse til at give Hvidvasksekretariatet summarisk feedback på underretninger mv.
 • I afsnit J.A.3.6 tilføjelse om hvidvaskregulering for Grønland for spil.
 • I afsnit J.A.7.3.3 tilføjelse til forudsætninger som skal være opfyldt ved anmeldelsespligtige almennyttige lotterier
 • I afsnit J.A.7.4.7 tilføjelse af krav til information til deltagere og markedsføring.
 • I afsnit J.A.8.1.3 tilføjelse om forbud mod gebyrer som følge af inaktivitet.
 • I afsnit J.A.8.1.4.1 tilføjelse af tekst om udmeldelse af Register over frivilligt udelukkede spillere.
 • I afsnit J.A.8.1.4.3 Tilføjelse af tekst om markedsføring af spil til personer i register over frivilligt udelukkede spillere.
 • I afsnit J.A.8.1.4.4 tilføjelse af tekst om tilladelsesindehaveres procedurer vedrørende ansvarligt spil
 • I afsnit J.A.8.5 er de nye krav til dokumentation for økonomisk forsvarlig drift beskrevet.
 • I afsnit J.A.8.1.5.1 tilføjelse til informationsforpligtelse.
 • I afsnit J.A.8.1.5.3 Ændring af tekst vedrørende indbetalingsgrænser.
 • I afsnit J.A.8.7 udgør et nyt afsnit om reguleringen af hvidvask i forbindelse med udbuddet af væddemål. Indsættelsen flytter afsnit om Rapporter, som bliver J.A.8.8, Gebyrer for væddemålstilladelser, som bliver J.A.8.9 og Spillerens alder, som bliver J.A.8.10
 • I afsnit J.A.9.1 er tekst i relation til tilbagebetalingsprocenter slettet.
 • I afsnit J.A.10.1.1 præcisering i relation til tilladte spil.
 • I afsnit J.A.10.5 tilføjelse af tekst om reguleringen af hvidvask i forbindelse med udbuddet af landbaseret kasino.
 • I afsnit J.A.11.3 tilføjelse om forbud mod gebyrer som følge af inaktivitet.
 • I afsnit J.A.11.4.1 tilføjelse af tekst om udmeldelse af Register over frivilligt udelukkede spillere.
 • I afsnit J.A.11.4.2 tilføjelse af tekst om muligheden for rådgivningstilbud.
 • I afsnit J.A.11.4.3 tilføjelse af tekst om markedsføring af spil til personer i register over frivilligt udelukkede spillere.
 • I afsnit J.A.11.4.4 tilføjelse af tekst om tilladelsesindehaveres procedurer vedrørende ansvarligt spil.
 • I afsnit J.A.11.5.1 om informationsforpligtelse.
 • I afsnit J.A.11.5.4 tilføjelse af tekst til indbetalingsgrænser.
 • I afsnit J.A.11.9 er de nye krav til dokumentation for økonomisk forsvarlig drift beskrevet.
 • I afsnit J.A.11.11 tilføjelse af tekst om reguleringen af hvidvask i forbindelse med udbuddet af onlinekasino.
 • I afsnit J.A.12.1.1.3 tilføjelse vedrørende skiltning og markedsføring.
 • I afsnit J.A.12.1.1.4 tilføjelse vedrørende skiltning og markedsføring.
 • I afsnit J.A.12.2.2 præcisering af at den tekniske installation skal være tændt hele døgnet.
 • I afsnit J.A.12.3.4 præcisering af, hvilke informationer der skal være ved indgangen til spillehallen.
 • I afsnit J.A.13 er der foretaget sproglige rettelser.
 • I afsnit J.A.15.1.3 om salgsfremmende foranstaltninger.