Dato for offentliggørelse
15 Jan 2014 08:10
ISBN-nummer
978-87-7121-751-3
Resumé

Dette afsnit handler om

 • Indledning (J.A.1)
 • Ansøgning om tilladelse til udbud af spil (J.A.2)
 • Vilkår for udbud af spil (J.A.3)
 • Forebyggelse af hvidvask af penge samt finansiering af terrorisme (J.A.4)
 • Markedsføring og oplysningspligt (J.A.5)
 • Spillemyndighedens tilsyn med spil (J.A.6)
 • Spillemyndighedens særlige krav om godkendelse (J.A.7)
 • Klage og domstolsprøvelse (J.A.8)
 • Gebyrer (J.A.9)
 • Bortfald (J.A.10)
 • Indgrebsmuligheder, sanktionsmuligheder mv. (J.A.11).
Hvad er nyt?

Ændring og tilføjelser til:

- Afsnit J.A.3.2.4 tilføjelse om Notarens mulighed for at bruge tilfældighedsgeneratorer ved lodtrækninger

- Afsnit J.A.3.12 vedrørende vilkår for indtægtsbegrænsede tilladelser.

- Afsnit J.A.4 er omskrevet og udvidet.

- Afsnit J.A.8.2.2 er ændret, som konsekvens af ændringer i skatteforvaltningsloven.

- Afsnit J.A.8.3.1 er ændret, som konsekvens af ændringer i skatteforvaltingsloven.

- Afsnit J.A.2.1.1 tilføjelse vedrørende afgørelse fra Skatterådet

- Afsnit J.A.7.3.4 er tilføjet. Afsnittet omhandler Spillemyndighedens godkendelse af ansatte i landbaserede kasinoer.