Blanketnummer
04.031
Formål med og beskrivelse af blanketten

Blanketten anvendes til selvangivelse af supplerende oplysninger, såfremt du ønsker at blive beskattet efter reglerne i kildeskattelovens afsnit 1A.
 
Blanketten indsendes sammen med selvangivelsen til SKAT, Postboks 9, 4930 Maribo.

Oplysningerne kan også selvangives via TastSelv under Ret årsopgørelsen.

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til SKAT, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Den udfyldte blanket kan du sende til SKAT ved at logge på skat.dk og vælge Kontakt > Skriv til SKAT > Indsend/indberet til os (fx blanket).

Pdf-udgave

Hent blanket 04.031  2017

2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010      
2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003

 


Du kan se og udfylde din selvangivelse for 2017 i TastSelv fra den 12. marts.

Selvangivelsen sendes først på papir i slutningen af maj 2018.

Hvis du indsender selvangivelsen på papir, kan du først forvente at modtage din årsopgørelse i september 2018.

Henvendelse rettes til
72 22 18 18