Dato for offentliggørelse
03 Jul 2015 14:17
Serienummer
S nr. 94
Resumé

Denne vejledning anvendes til beskrivelse af feltnumre i forbindelse med angivelse af PAL-skat efter PAL § 21. Vejledningen gælder både ved ordinære angivelser og ved korrektionsangivelser vedrørende samtlige institutter omfattet af PAL § 21, uanset hvilken skattepligtsbestemmelse instituttet er omfattet af.

 

Hvad er nyt?

Vejledningen har fået ny overskrift. Herudover er der sket diverse rettelser af teksten, herunder rettelser som følge af ny bekendtgørelse til pensionsafkastbeskatningsloven.

Vejledningen er gældende fra og med offentliggørelsen.

ISBN-nummer
978-87-7121-951-7