SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2007.951.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - tilsidesættelse af regnskab - pizzeria og grillbar28-12-07Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.950.ØLRFradrag for kursusudgifter - pilot - typecheckkursus - videreuddannelse - efterfølgende ansættelse28-12-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.949.ØLRFradrag for kursusudgifter - pilot - typecheckkursus - videreuddannelse28-12-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.862.ØLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - ombytning - udgående og indgående afgift05-12-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + StrafDom
SKM2007.855.ØLRSpiller- og matchagentvirksomhed - advokatvirksomhed - erhvervsmæssig drevet04-12-07Virksomheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2007.838.ØLRPersonforsikring - invalidepensionsordning - løbende ydelser28-11-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Pensionsafkastbeskatning (PAL)Dom
SKM2007.831.ØLRStraffesag - gevinstgivende spilleautomater - pokerautomater - internetmaskiner26-11-07Spil, lotteri, gevinster og væddemål + StrafDom
SKM2007.830.ØLRStraffesag - gevinstgivende spilleautomater - pokerautomater - vundne kreditter26-11-07Spil, lotteri, gevinster og væddemål + StrafDom
SKM2007.799.ØLRAktieavanceberegning - lagerprincippet - værdiansættelse - forudbetaling - forsikringsselskab12-11-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2007.797.ØLREjendomsavancebeskatning - sommerhus - ikke benyttet i ejerperioden12-11-07Ejendomsavancebeskatning + SalgDom
SKM2007.796.ØLRSkønsmæssig ansættelse - løn - maskeret udlodning - regnskabsgrundlag12-11-07Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.765.ØLRMomsfritagelse - ydelser - "i nær tilknytning" til hospitalsbehandling26-10-07Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2007.764.ØLRStraffesag - momssvig - straffrihed - sindssygdom eller lignende - behandlingsdom26-10-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + StrafDom
SKM2007.752.ØLRDriftsomkostninger - generelt - periodeafgrænsning23-10-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.750.ØLROverskud - testimonialkamp23-10-07Personlig indkomstDom
SKM2007.736.ØLRListeoplysninger - vareleverancer - dansk køber - spørgsmål om bevis - momspligtigt videresalg18-10-07Erhvervsmæssig import + IT-løsninger for moms + Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2007.716.ØLRFraflytningsbeskatning - aktieavance11-10-07Udenlandsk indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2007.712.ØLRFirmaudflugt - turistmæssig karakter - Prag - personalegode10-10-07Personlig indkomst + IndkomstarterDom
SKM2007.662.ØLRStraffesag - taxavognmand - udeholdte indtægter - skærpelse af frihedsstraf27-09-07Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + StrafDom
SKM2007.636.ØLRSkønsmæssig ansættelse - lejeværdi - interesseforbundne parter - vedligeholdelsesudgifter19-09-07Afskrivninger og fradrag + Udleje og bortforpagtningDom
SKM2007.632.ØLRPersonalegoder - fri bil - flere biler - tilvalg - ydelser19-09-07Personlig indkomstDom
SKM2007.630.ØLRGodtgørelse af told - forældelsestidspunktet19-09-07Tarifering + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + Erhvervsmæssig importDom
SKM2007.600.ØLRHovedanpartshaver - udlodning - skatteproces - procespart - anbringender04-09-07Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2007.599.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - skatteproces - nyt påkendelsespunkt04-09-07Ejendomsavancebeskatning + SalgDom
SKM2007.584.ØLRStraffesag - smugleri af særlig grov karakter - cigaretter30-08-07Straf + Tobak mv. + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelseDom
SKM2007.576.ØLRMomsfritagelse - fitnesscenter - anden egentlig sundhedspleje28-08-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2007.575.ØLRSærlig fratrædelsesgodtgørelse - uberettiget afskedigelse - tillidsmand28-08-07Indkomstarter + Personlig indkomstDom
SKM2007.574.ØLRParcelhusreglen - rådighed - udlejningsværdi - vedligeholdelsesudgifter28-08-07Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering + Afskrivninger og fradrag + SalgDom
SKM2007.572.ØLRIndsmugling af cigaretter - medvirken - transportør27-08-07Straf + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Forsendelse og transiteringDom
SKM2007.563.ØLRStraffesag - skatteunddragelse - uregistreret virksomhed23-08-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + StrafDom
SKM2007.561.ØLRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller totalentreprise22-08-07Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2007.548.ØLRRentefiksering - virksomhedsoverdragelse - tilbagevirkende kraft21-08-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2007.546.ØLREkstraordinær genoptagelse - virksomhedssalg - udeholdelse - avance for driftsmidler21-08-07Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse + VirksomhederDom
SKM2007.539.ØLRGaver - eneanpartshavers personlige interesser - maskeret udbytte15-08-07Personlig indkomst + Arv og gaverDom
SKM2007.535.ØLROverskydende skat og AM - modregninger - restskattekrav m.v.14-08-07Modregning og transportDom
SKM2007.533.ØLRSkattepligtige til Danmark - bopæl - sommerhus - forskudsansættelser09-08-07Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstDom
SKM2007.528.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - tilsidesættelse af regnskab07-08-07Virksomheder + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.523.ØLRRentefradrag - statsgaranterede studielån06-08-07 Dom
SKM2007.521.ØLRFradragsret - driftsunderskud i K/S - fradragskonto - kautionsforpligtigelser - regres06-08-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.518.ØLRScenekunstner - skattefradrag - scenetøj - hår og make-up06-08-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.516.ØLRSkattepligtig indkomst - agent - polske virksomheder - størrelse af provision - overførsler til privat konto06-08-07Personlig indkomstDom
SKM2007.499.ØLRFuld skattepligt - fraflytning - rådighed over bolig - dobbeltbeskatning10-07-07Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2007.496.ØLROmkostningsfordeling - interesseforbundne parter10-07-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.480.ØLRLønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende - berettigede forventninger06-07-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
SKM2007.476.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab - negativt privatforbrug05-07-07Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.475.ØLRNulstilling - indeholdelse A.-skat m.v. - afgivet urigtige oplysninger - stiftet nyt selskab05-07-07Straf + Betalingsstandsning og konkurs + Personlig indkomst + Indkomstarter + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2007.440.ØLRKlagefristoverskridelse - rettidig klage - realitetsbehandling - ugyldighed - Skatteankenævnet - Landsskatteretten27-06-07Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Om kommunikation og information samt kampagnerDom
SKM2007.428.ØLRDelvis momsfradrag - fastnettelefoner og ISDN-forbindelser - hjemmearbejdspladser - udelukkende erhvervsmæssigt22-06-07FradragDom
SKM2007.406.ØLRMomsgrundlaget - formidling af modelydelser20-06-07MomsgrundlagDom
SKM2007.393.ØLRBindende tariferingsoplysninger (BTO) - erstatningskrav mod ToldSkat - manglende udstedelse af BTO - importør af produkt til dyrefoder15-06-07TariferingDom
SKM2007.390.ØLRRentefradrag - skærpet bevisbyrde - afvisning - nye påstande15-06-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2007.387.ØLRNæring - aktiehandel - tilknytning til det finansielle marked15-06-07Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstDom
SKM2007.366.ØLRStraffesag - spilleautomatloven - ulovlig spilleklub - foreningsvirksomhed - uregistreret virksomhed - støtteforening - påtalebegrænsning - momsunddragelse - afgiftsunddragelse11-06-07Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + StrafDom
SKM2007.364.ØLRStraffesag - smugleri af særlig grov karakter - cigaretter og spiritus - konfiskation - produktefterligninger11-06-07Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Øl, vin, spiritus og mineralvand + Tobak mv. + StrafDom
SKM2007.362.ØLRFradragsret - ombygning - reparation - vedligeholdelse - opdeling af fakturaer08-06-07Byggeri + FradragDom
SKM2007.358.ØLRStraffesag - momsunddragelse - grov uagtsomhed - stråmand07-06-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + StrafDom
SKM2007.357.ØLRStraffesag - moms- og afgiftssvig - uregistreret virksomhed - undladelse af indførelsesanmeldelse - olie07-06-07Energi og kuldioxid + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + StrafDom
SKM2007.356.ØLRStraffesag - momssvig - manglende angivelser07-06-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + StrafDom
SKM2007.355.ØLROpførelse - fast ejendom - hovedanpartshaver - armslængdevilkår07-06-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Ejendomsvurdering + KøbDom
SKM2007.346.ØLRNulstilling - A-skat m.v. - direktør - ikke aktionær29-05-07Straf + Betalingsstandsning og konkurs + Personlig indkomst + Indkomstarter + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2007.343.ØLREjendomsavance - interesseforbundne parter - armslængdevilkår29-05-07Selskabsbeskatning + Ejendomsavancebeskatning + SalgDom
SKM2007.334.ØLRMusiklærer - fradrag - arbejdsværelse - musikudstyr21-05-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.333.ØLRSkattemæssig succession i levende live - fradrag - vedligeholdelse - forbedring21-05-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
SKM2007.305.ØLRSkattearrangement - renteudgiftsfradrag - lukket aftalekompleks - selvlikviderende01-05-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2007.304.ØLREjendomsavance - forbedringsudgifter - dokumentationens beskaffenhed - ejendomsskat betalt efter skæringsdag01-05-07Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsskat + KøbDom
SKM2007.279.ØLRSambeskatning - elselskaber - lov nr. 465/200425-04-07SelskabsbeskatningDom
SKM2007.276.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - 800 m fra fast bopæl - benyttelse i ejerperiode24-04-07Ejendomsavancebeskatning + SalgDom
SKM2007.274.ØLRLejefiksering - løn eller udbytte - hovedaktionær - råderet24-04-07Selskabsbeskatning + Ejendomme i udlandet + Udleje og bortforpagtningDom
SKM2007.259.ØLRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - hovedanpartshaver - personlig indkomst eller selskabsindkomst18-04-07Personlig indkomstDom
SKM2007.258.ØLR10-mandsprojekt - ejerantal18-04-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
SKM2007.246.ØLRSøgsmålsfrist - landsretten - fristoverskridelse - afvisning10-04-07Om kommunikation og information samt kampagnerDom
SKM2007.245.ØLRUdlæg - penge og smykker - koster fra ransagning - ejerforhold - tidligere samlever10-04-07UdlægKendelse
SKM2007.236.ØLRMomsfradrag - pengeinstitut - ombygning af kantine - indkøb af inventar29-03-07Byggeri + FradragDom
SKM2007.230.ØLRFradrag - tab på debitorer - rette selskab - skattepligtig tilskud27-03-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.214.ØLRSkønsmæssige indkomstforhøjelser - indsat på bankkonti - indtægtsforhold21-03-07Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.207.ØLRTab fordring - sikkerhedsstillelse - avance ved aktiesalg16-03-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2007.205.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - krympet omsætning - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag15-03-07Virksomheder + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.186.ØLRRevision af ejendomsvurdering - forvaltningsretlig skøn09-03-07Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + EjendomsvurderingDom
SKM2007.184.ØLREjendomsavance - pristalsregulering anskaffelsessum - ejendom erhvervet før 1975 - forbedringer - lovhjemmel09-03-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering + KøbDom
SKM2007.173.ØLRBeskatning af fri bil - hovedaktionær og direktør - rådighed - bevisbyrde06-03-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
SKM2007.143.ØLREjendomsavance - anskaffelsessum - dokumentationens beskaffenhed26-02-07Ejendomsavancebeskatning + SalgDom
SKM2007.138.ØLRDødsbobeskatning - mellemperiode - testatmentsarving efter afkald som legalarving23-02-07Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2007.135.ØLRFuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - grænsegængerregler - Sverige23-02-07Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2007.129.ØLRFradrag i indkomst - selvstændig erhvervsdrivende - fradrag for tab på kaution21-02-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.124.ØLRRegistreringsafgift - værdiansættelse - indført brugt køretøj16-02-07Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2007.123.ØLRDobbeltbeskatning - invaliditetserstatning - besættelsestidens ofre16-02-07Personlig indkomstDom
SKM2007.116.ØLRBrugsydelsesret - fribolig07-02-07Arv og gaver + Personlig indkomstDom
SKM2007.115.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - opdeling i ejerlejligheder - beboelse i ejerperiode07-02-07Udleje og bortforpagtning + Ejendomsavancebeskatning + SalgDom
SKM2007.114.ØLRUdlejning af ejerlejlighed - nærtstående - fastsættelse af husleje - ejendomsavance - salg ubebygget grund - opgørelse af anskaffelsessum - forbedringsudgifter - skøn07-02-07Udleje og bortforpagtningDom
SKM2007.97.ØLRMomsfritagelse - reel mulighed for konkurrencefordrejning05-02-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2007.89.ØLRDebitortab - ikke forretningsmæssig begrundet - skattemæssigt tilsidesat02-02-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.88.ØLRFri bil - eneanpartshaver - rådighed - privat kørsel - chaufførregel02-02-07Personlig indkomstDom
SKM2007.84.ØLRLønsumsafgift - almene boliger - fast administrativ praksis01-02-07Lønsumsafgiftspligt og registreringDom
SKM2007.83.ØLRSalg ejerlejlighed - ApS til anpartshavers fraskilte ægtefælle - interesseforbundne parter31-01-07Ejendomsavancebeskatning + SalgDom
SKM2007.73.ØLRSelvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager - distriktleder rengøring - hæftelse for A-skat m.v. - forsømmelighed30-01-07Personlig indkomst + Arbejdsgiverkontrol + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2007.57.ØLRSambeskatning nægtet - ikke rettidig selvangivelse23-01-07Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + SelskabsbeskatningDom
SKM2007.54.ØLRFradrag - vedligeholdelse - fredet parkanlæg23-01-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.53.ØLRIndkomstansættelse - tilsidesættelse af regnskab - hjemvisning22-01-07Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2007.51.ØLRNæring - pengeinstitutter - unoterede aktier22-01-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2007.50.ØLRSkatteansættelse - aftale om fristforlængelse22-01-07Om kommunikation og information samt kampagnerDom
SKM2007.49.ØLRStraffesag - registreringsafgift - ikke indregistreret svensk køretøj22-01-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + StrafDom
SKM2007.46.ØLRDriftsudgifter - hovedaktionær - sundhedsudgifter - bespisning - repræsentation19-01-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.41.ØLRKommanditselskab - ejendomsinvesteringsprojekt - udgift til markedsundersøgelser - udbyderhonorar - praksis om fradrag18-01-07Fradrag og afskrivninger + Afskrivninger og fradragDom
SKM2007.38.ØLRSkatteproces - vidneafhøring - embedsmænd i SKAT17-01-07Om kommunikation og information samt kampagner + KontrolbestemmelserKendelse
SKM2007.35.ØLRHonorarmodtager - ikke erhvervsmæssig virksomhed - virksomhedsordningen17-01-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2007.31.ØLRLønindeholdelse - invalidepension - privat pensionskasse - skattepligt til udlandet15-01-07LønindeholdelseDom
SKM2007.27.ØLRKulbrinteskat - aktiviteter offshore Danmark - fast driftssted - dobbeltbeskatningsoverenskomst - arbejdsgivers eller arbejdstagers hjemland11-01-07Udenlandsk indkomst + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstDom
SKM2007.24.ØLRFuld skattepligt - fradrag - rejseudgifter - autoudgifter - tysk vorsteuer - lempelse for dobbeltbeskatning - afvisning09-01-07Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2007.23.ØLRUdlodning af likvidationsprovenu - ordinært udbytte09-01-07Virksomheder + Ophør af virksomhed + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2007.19.ØLRStraffesag - grov skattesvig - moms09-01-07Virksomheder + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Angivelse og betaling + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + StrafDom