SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.591.ØLRStraf – momssvig – skattesvig – kildeskat – betinget fængsel20-11-18StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.568.ØLRSkattepligtig indtægt – skønsmæssig ansættelse - overførsel til privat konto fra polske virksomheder - forventningsprincippet.13-11-18Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.567.ØLRKulafgift – kontrakt godkendt af Elprisudvalget13-11-18Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.557.ØLRMoms - fradrag – udgifter afholdt af ejerforening – berettiget forventning12-11-18FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.548.ØLRArbejdsudleje - datterselskab - chauffører07-11-18Udenlandsk arbejdskraftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.547.ØLREkstraordinær genoptagelse – indkomstår - dødsbo06-11-18DødsboerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.483.ØLRStraf – skyldnersvig – bedrageri – momssvig – rettighedsfrakendelse – systematisk underfakturering – betalingsaftaler – falsk – momskarrusel21-09-18StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.477.ØLRStraf – told – smugleri - vandpibetobak20-09-18StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.474.ØLRStraf – momssvig – bogføringsskik13-09-18StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.473.ØLRVærdi af fri bolig13-09-18Processuelle bestemmelserKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.457.ØLRStraf – dokumentfalsk – momssvig – svig med chokoladeafgift – kildeskattesvig04-09-18StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.434.ØLRMomspligt udlejning af parkeringspladser21-08-18MomspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.416.ØLRTransfer Pricing – TP-dokumentation markedsføringsaktiviteter13-08-18SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.412.ØLRHæftelse for registreringsafgift – leasing13-08-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.398.ØLRRegistreringsafgift – udenlandsk indregistreret køretøj – bopæl07-08-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.368.ØLRLeasingselskab – tilbagebetaling af moms - momssvig10-07-18FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.360.ØLRDokumentation for udtræden af kommanditselskab06-07-18Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.347.ØLRIsoleret bevisoptagelse - verserende sag – Skatteankestyrelsen - afvist02-07-18Når man er part i en sagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.341.ØLRErhvervsmæssig virksomhed – manglende regnskabsgrundlag – skønsmæssig ansættelse29-06-18VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.335.ØLROmgørelse – renteskat – begrænset skattepligtig – præjudiciel forelæggelse28-06-18SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.333.ØLRAfskrivning – software - realitet28-06-18VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.318.ØLRPensionsbeskatningsloven – suspension af frist – berettigede forventninger – begrundelse27-06-18Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.315.ØLRUnderholdsbidrag – afdrag på bodelingsgæld - bevisbyrde27-06-18Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.313.ØLROmkostningsgodtgørelse – transport, afvisning og manglende hæftelse27-06-18Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.310.ØLRSkønsmæssig forhøjelse – indsætning på bankkonto – lån - privatforbrug27-06-18Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.309.ØLRForhøjelse af skattepligtig indkomst – familielån - ekstraordinær genoptagelse27-06-18Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.301.ØLRRette indkomstmodtager – skønsmæssig forhøjelse - hundekennel27-06-18Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.261.ØLREkstraordinær genoptagelse – anden medlemsstats beskatningsordning - exemptionmetoden07-06-18Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.247.ØLRStraf – momssvig – dokumentfalsk – udmålingsanke – ikke dokumenteret lovligt forfald29-05-18StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.245.ØLROpgørelse af genvundne afskrivninger – kommanditselskab – tvangsauktion24-04-18Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.244.ØLRKursgevinst – udøve en ejers - rådighed - værdiansættelse23-05-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.242.ØLRStraf – registreringsafgift - motorcykler22-05-18StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.241.ØLRCreditlempelse - virksomhedsskatteordningen – samt negativ virksomhedsindkomst22-05-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.230.ØLREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – deltager i kommanditselskab17-05-18Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.182.ØLRSkattepligt – fraflytning – ekstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – lempelse25-04-18Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.181.ØLRStraf – told - illegal – cigaretter – vandpibetobak - strafudmåling25-04-18StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.179.ØLROpgørelse – afskrivningsgrundlaget - distributionsnet - vand- og spildevandselskaber.24-04-18SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.160.ØLRUdeholdt omsætning - forhøjelse af indkomst – uregelmæssigheder i forretningsførelse – skærpet bevisbyrde13-04-18Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.159.ØLRHovedaktionær – skattefri rejsegodtgørelse – fri bil13-04-18Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.154.ØLRUgyldighed – sponsorat – sportsklub – erhvervsmæssig udgift – frit fly12-04-18Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.135.ØLRSalær i straffesag – vedtaget administrativt bødeforelæg – nedsat bøde - betalingspligtig05-04-18StrafKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.132.ØLRØstre Landsret skulle under hovedforhandlingen ikke tiltrædes af sagkyndige medlemmer.04-04-18SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.96.ØLROmstrukturering – tilførsel af aktiver – skatteundgåelse07-03-18SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.91.ØLRAfskrivningsgrundlaget - distributionsnet - vand- og spildevandselskaber.28-02-18SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.65.ØLRIndsætninger på konto - direktør og medindehaver - skiftende forklaringer - løn - eller aktieindkomst - nye anbringender12-02-18Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.56.ØLREkstraordinær skatteansættelse - reele ejer - aktieavancebeskatning08-02-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.55.ØLRTonnageskat - forretningsmæssig drift - sagsomkostninger i indbringersag08-02-18TonnageskatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.50.ØLRHovedaktionærs mellemregning med selskab beskattet som løn – forklaring om fejlagtig bogføring ej støttet af objektive kendsgerninger02-02-18Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.37.ØLRStraf - svig med moms- og chokoladeafgift - reel leder af flere virksomheder i andres navn19-01-18StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.14.ØLRKontantbeløb - lån - betydning af privatforbrugsberegning09-01-18Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.3.ØLRFradrag for rejseudgifter - midlertidig ansættelse - muligt at overnatte på sædvanlig bopæl02-01-18Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.2.ØLRForældelse af skatte- og afgiftskrav - skrivefejl i afgørelsesresumeet - lønindeholdelse på baggrund af momsgæld02-01-18ForældelseDom

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter