SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.95.ØLRDødsbo – arveafkald19-02-19DødsboerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.91.ØLRSkønsmæssig ansættelse af lejeindtægter – hjemvisning18-02-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.88.ØLRMarkedsprisen for licenser ved eksternt salg skulle anvendes koncerninternt uden korrektion18-02-19SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.87.ØLRArbejdsudleje – gartneri – okulation18-02-19SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.86.ØLRArbejdsudleje – gartneri – okulation18-02-19SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.80.ØLRArbejdsudleje – gartneri – podning af frugttræer13-02-19SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.66.ØLRBeslaglæggelse – registreringsafgift – mistanke om strafbart forhold07-02-19StrafKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.62.ØLRArbejdsudleje – gartneri – okulation – beskæring – plantning05-02-19SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.51.ØLRStraf – dokumentfalsk – momssvig – bedrageri – tilståelse - rettighedsfrakendelse31-01-19StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.43.ØLRSkønsmæssig ansættelse – lønindkomst – maskeret udlodning28-01-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.42.ØLRSkattepligt – fraflytning – sommerhus - ingen erhvervsmæssige interesser i Frankring28-01-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.41.ØLRMaskeret udlodning – dokumentation for køb af springhest – skærpet bevisbyrde28-01-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.29.ØLRStraf – momssvig – chokoladeafgift – ikke registreret fødevarevirksomhed21-01-19StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.27.ØLRMineralolieafgift – støttebrændere ved opstart og nedlukning21-01-19Energi og kuldioxidDom

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter