SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2012.609.HRAmbi - ekstraordinær anke31-10-12Når man vil klageKendelse
SKM2012.583.HRKursusvirksomhed - momsfradragsret - overnatning - bespisning23-10-12FradragDom
SKM2012.582.HRDet momsretlige hotelbegreb - momsfritaget udlejning - fast ejendom18-10-12Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2012.571.HRAktieavance - værdiansættelse - 19. maj 199316-10-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2012.529.HRMoms - skrotning af biler24-09-12MomsgrundlagDom
SKM2012.462.HRArbejdsudleje - dobbeltbeskatning - Danmark Holland - indeholdelse af A-skat - hæftelse24-07-12Udenlandsk arbejdskraftDom
SKM2012.454.HRByggevirksomhed - momsfradrag - fremmede entreprenører17-07-12FradragDom
SKM2012.378.HRKommanditisters fradragskonto22-06-12VirksomhederDom
SKM2012.374.HRPrincipskifte - kursgevinstloven18-06-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.359.HREjendomsavance - anskaffelsessum - minkfarm - pristalsregulering - benyttelseskode11-06-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.353.HRFradragsret for erstatninger - selskabets revisionsmæssige bistand - "selskabstømmersager"07-06-12Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.350.HREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordbundsundersøgelser31-05-12EjendomsvurderingDom
SKM2012.266.HRKursgevinstloven - realisationsprincippet - renteswaps08-05-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.249.HRAfskrivning bygning - kursusvirksomhed - pengeinstitut - intern undervisning02-05-12Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.239.HRFiskefartøj - salg - disponibel kapacitet - kvalifikation - driftsmiddel26-04-12Personlig indkomstDom
SKM2012.238.HRDriftsomkostning - etableringsudgift - forgæves afholdte udgifter - ingeniør og arkitektbistand26-04-12Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.221.HRKontrollerede transaktioner - forlænget ligningsfrist - ansættelsesændring vedr rette indkomstmodtager30-03-12Transfer pricingKendelse
SKM2012.209.HROmgørelse - lagt klart frem26-03-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.110.HREjendomsavance - anskaffelsessum - forbedringsudgifter - dokumentation - før eller efter 1. januar 199316-02-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.105.HRGaver - kompensationsbeløb - ophævelse af samliv - ugifte14-02-12Arv og gaverDom
SKM2012.98.HRAnke til Højesteret - henstand - betaling af skatter og afgifter - ej opsættende virkning13-02-12Når man vil klageKendelse
SKM2012.97.HRIndkomstbegrebet - aktieavance13-02-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2012.95.HRArv eller gave - udbetaling fra engelsk trust09-02-12Arv og gaverDom
SKM2012.92.HRTransfer Pricing - den forlængede ligningsfrist - kontrollerede transaktioner09-02-12Transfer pricingDom
SKM2012.70.HRAdvokat- og revisorudgifter - forundersøgelse - køb af aktieselskab - rette omkostningsbærer02-02-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.13.HRDriftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter09-01-12Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.2.HRKurstab på gæld - aktietegningsretter - låneomkostninger03-01-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom