SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2018.624.HRAfslag på tilladelse til omgørelse11-12-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.590.HROmstrukturering – tilførsel af aktiver – skatteundgåelse20-11-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.575.HRIkke deltagelse af sagkyndige dommere - afgiftssag15-11-18Når man vil klageKendelse
SKM2018.566.HRØstre Landsret skulle under hovedforhandlingen ikke tiltrædes af sagkyndige medlemmer.13-11-18SelskabsbeskatningKendelse
SKM2018.520.HREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – betydningen af advokatrådgivningen15-10-18Udenlandsk indkomstDom
SKM2018.481.HR6 måneders-fristen – Money Transfer-projekt – skattepligt af pengeoverførsler fra selskab på Cayman Islands20-09-18Personlig indkomstDom
SKM2018.382.HRLønsumsafgiftspligt for zoologiske haver - lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 7 – zoologiske anlæg ikke omfattet af afgiftsfritagelsen for ”aktiviteter vedrørende museumsvirksomhed”13-07-18Lønsumsafgiftspligt og registrering + Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftDom
SKM2018.376.HREn nederlandsk fond kunne ikke anerkendes som et selvstændigt skattesubjekt, og derfor skulle stifteren beskattes af udbytte10-07-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2018.319.HRSuccession – korrektion af pris - interessefællesskab27-06-18Arv og gaverDom
SKM2018.312.HRBeskatning af fri bil – specialindrettet køretøj27-06-18Personlig indkomstDom
SKM2018.305.HRSkattearrangement – tilsidesættelse af konstrueret tab – omgåelse27-06-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.203.HRPeriodisering – ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist03-05-18Personlig indkomstDom
SKM2018.166.HRFradrag for købsmoms, erstatningsansvar og forældelse14-02-18MomspligtDom
SKM2018.77.HRÆndringer af godkendt leasingaftale – ikke fuld registreringsafgift af leasingkøretøj16-02-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2018.60.HRArbejdsskib - ikke i "international trafik" - Nordisk dobbeltbeskatningsoverenskomst09-02-18Udenlandsk indkomstDom
SKM2018.58.HRSkatteansættelse - strafbart forhold - forældelse09-02-18Personlig indkomstDom
SKM2018.41.HRFraflytningsbeskatning - værdiansættelse af anparter - værdiansættelsescirkulæret - skøn23-01-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter