SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2002.674.LRAndelsboligforening - ophør og delvis ophør af skattepligt18-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.661.LRReduktion af antal køberetter ved anvendelse af vækstfondsmodellen17-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.660.LRAktieløn - køberet eller udlodning af aktier17-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.659.LRSambeskatning af selskaber - datterselskaber i Tyskland og USA - kapitalforhøjelse uden aktieemission17-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.658.LRAktieløn - annullering af køberetter - supplerende tegningsretter17-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.629.LRKørsel i firmabil mellem hjem og arbejde10-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.628.LRBindende forhåndsbesked - CFC-beskatning10-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.609.LRKompetence udlægges - værdiansættelse af goodwill - værdiansættelse af unoterede aktier og anparter27-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2002.566.LREjendomsavancebeskatning - parcelhusreglen - enfamilieshus ændret karakter til erhvervsejendom12-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.565.LREjendomsavancebeskatning - delsalg - anskaffelsessum for ejendom erhvervet før 1. maj 1993 - halvdelsreglen12-11-02Ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.553.LRVærdiansættelse af unoteret selskab04-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.545.LRPræmieafløsning af livrente31-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.540.LRVærdiansættelse af warrants - valg af metode - Black-Scholes modellen31-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.539.LRBeskatning af helårsbolig efter procentreglerne i ligningsloven § 16, stk. 330-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.538.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A - Virksomhedsordning - Finansielle aktiver - Udlejning af stuehus30-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.537.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A - Interessentskab - Landbrugsejendom - Udstykning til erhvervsformål uden landbrugspligt - Udlejningsvirksomhed30-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.536.LRBeskatning af feriebolig efter procentreglerne i ligningsloven § 16, stk. 5.29-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.532.LROmdannelse af virksomhedsandele i.h.t. tonnageskattelovens § 5, stk. 328-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.513.LROpgørelse af kommanditists lempelsesberettigede udenlandske indkomst11-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.473.LRNæring med aktier - afsmitning02-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.468.LREfterfølgende ændring af skattemæssige afskrivninger26-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2002.463.LRLegater/stipendier tildelt ph.d-stipendiater af deres udenlandske institutioner26-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.461.LRMedarbejderaktieordning - erhvervelse af aktier til kurs indre værdi og afståelse til kurs indre værdi ved fratræden - aktionæroverenskomst24-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.459.LRSambeskatning mellem moder- og datterselskab i forbindelse med en skattefri ophørsspaltning23-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.454.LRFraflytning til Frankrig - beskatning af "opsparet løn"19-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.451.LRSkattefri fusion - kapitalnedsættelse - udlodning - kontantvederlag18-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2002.410.LRKlage over nægtet sambeskatning15-08-02SkatAfgørelse
SKM2002.409.LRAnmodning om fornyet sambeskatning14-08-02SkatAfgørelse
SKM2002.403.LRAnmodning om omgørelse af aktier overdraget ved gave fra forældre til deres børn26-07-02SkatBindende forhåndsbesked
SKM2002.402.LRBeskatning af låntagers avance ved aktielån samt andre spørgsmål vedrørende aktielån25-07-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.346.LRNæring med finansielle kontrakter02-07-02SkatBindende forhåndsbesked
SKM2002.345.LRVar et likvidationsprovenue omfattet af de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven02-07-02SkatBindende forhåndsbesked
SKM2002.325.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A - virksomhedsskatteordning - landbrugsejendom - to delsalg26-06-02SkatBindende forhåndsbesked
SKM2002.324.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A - virksomhedsskatteordning - planteavlsejendom - udlejning26-06-02SkatBindende forhåndsbesked
SKM2002.321.LRAfslag på omgørelsesansøgning - selskab opløst21-06-02SKAT interntAfgørelse
SKM2002.320.LRAndelsboligforeninger - lån til drifts- og vedligeholdelsesudgifter - beskatning af medlemmerne21-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.319.LRModerselskabs genbeskatning af datterselskabs underskud21-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.318.LRÆndring af SKM2001.526.LR - tegningsretter - fradrag19-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.317.LREarn-out vederlag til ansatte aktionærer ved afståelse - løn19-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.316.LRMedarbejderaktieordning - gratisaktier - udlodningstidspunkt19-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.293.LRForskellige former for produkter til brug for rentesikring af realkreditlån10-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.291.LREjendomsavancebeskatning - parcelhusreglen - salg af landbrugsejendom - bopælskravet03-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.290.LREjendomsavancebeskatning - parcelhusreglen - delsalg af ejendom03-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.289.LRAndelsbeskatning - indkøbsforening - associerede medlemmer ikke udlodningsberettigede03-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.288.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A - ikke mulighed for dispensation fra krav på trods af alvorlig sygdom03-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.287.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A - medarbejdende ægtefælle03-06-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.269.LRGavegiver kan opretholde sin fradragsret efter ligningsloven § 12, stk. 1-3, såfremt en eksisterende kontrakt ved en påtegning herom forlænges, så den fortsætter og løber i gavegivers resterende levetid22-05-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.268.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning- pensionsbeskatningslovens § 15 A. - Industrivirksomhed22-05-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.267.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A. - Landbrugsejendom22-05-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.266.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning- pensionsbeskatningslovens § 15 A. - Dyrlægepraksis22-05-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.261.LRGenbeskatning af underskud - fusion af udenlandske datterselskaber16-05-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.260.LRGenbeskatning af underskud - overdragelse af virksomhed16-05-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.255.LREn direktør for et pengeinstitut, der har fri bil til rådighed, skulle alene beskattes af den dyreste bil, som han har til sin rådighed i en kalendermåned, uanset at han får mulighed for at vælge en anden bil fra pengeinstituttets bilpark02-05-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.254.LREfterskolelærere, som deltager i efterskolens måltider uden at betale vederlag herfor, er skattepligtige af værdien af måltiderne, og værdien af godet er ikke omfattet af bagatelgrænsen02-05-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.252.LRSkattepligt ved erhvervelse af helårsbolig i Danmark30-04-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.251.LRPrivat kørsel i værkstedsvogn skulle ikke beskattes, når kørslen sker uden afvigelser fra den erhvervsbetingede kørselsrute29-04-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.242.LRSambeskatning - udenlandsk registreret selskab - koncernintern overdragelse25-04-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.228.LRLønmodtager skulle som chauffør ikke beskattes af fri bil uanset at bilen var parkeret i hjemmet23-04-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.223.LRFormodningsreglen vedrørende fri sommerbolig - personalesommerbolig - bestemmende indflydelse på egen aflønningsform19-04-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.215.LRDispensation fra 3-års ejertidsvilkår til frasalg af aktier i driftselskabet15-04-02SKAT interntAfgørelse
SKM2002.212.LRAnmodning om omgørelse - virksomhedsskatteloven09-04-02SKAT interntAfgørelse
SKM2002.211.LROverdragelse af datterselskab til fond09-04-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.198.LRSkattefri virksomhedsomdannelse - bestående virksomhed03-04-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.189.LRSkattefri fusion - kapitalnedsættelse - udlodning - kontantvederlag21-03-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.188.LRGældseftergivelse - positiv egenkapital21-03-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.158.LRAndelsbeviser15-03-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.157.LRAfskrivning på bygning beliggende i udlandet15-03-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.151.LRIngen modregningsadgang for tab på aktier i udlodning fra investeringsforening13-03-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.141.LRAktieavancebeskatning - handelsværdi af minoritetsaktiepost den 19. maj 199307-03-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.140.LRAfskrivning på reservedele - straksfradrag07-03-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.136.LRJustering af kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter06-03-02SKAT interntMeddelelse
SKM2002.122.LROmgørelse - utilsigtede skattemæssige virkninger04-03-02SKAT interntAfgørelse
SKM2002.115.LRHovedaktionær - formodning for anvendelse af lystyacht - bådebyggerundtagelsen28-02-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.112.LROmdannelse af interessentskab til kommanditselskab27-02-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.108.LRBestyrelseshonorar - rette indkomstmodtager - konsulentselskab25-02-02SKAT interntAfgørelse
SKM2002.106.LRVirksomhedsomdannelse - kursen på omdannelsestidspunktet ved løbende afdrag på gæld25-02-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.82.LRSuccession efter kildeskatteloven i vindmølle ikke mulig grundet ligningslovens § 8 P, stk. 412-02-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.79.LREkstraordinær genoptagelse11-02-02SKAT interntAfgørelse
SKM2002.74.LROphørspenison -“pengetankreglen” i pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 408-02-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.73.LROphørspension - opgørelse af fortjeneste efter pensionsbeskatningsloven ved salg af virksomhed - virksomhedsordningen08-02-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.49.LRRette indkomstmodtager - stille selskab - oversættelsesvirksomhed30-01-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.34.LRArbejdsgivers tilskud til nedbringelse af renten på personalets lån23-01-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.32.LRRekonstruktion - gældseftergivelse og gældskonvertering fra andelsbeskattet moderselskab23-01-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.31.LRGenbeskatning af underskud - afhændelse eller overførsel af virksomhed23-01-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.25.LRMedarbejderaktieordning - erhvervelse af aktier til kurs indre værdi og afståelse til kurs indre værdi ved fratræden18-01-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.21.LREnke efter selvstændig erhvervsdrivende - fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A17-01-02SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2002.19.LRAfskrivning på accessoriske bygninger - krav om driftsmæssig tilknytning16-01-02SKAT interntBindende forhåndsbesked

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter