SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.630.SREjendomsavance - Genanbringelse14-12-18EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.626.SRElektriciteten fra land- og havvindmøller, der skulle anvendes i vindmølleejers varmeforsyningsanlæg, anset for afgiftsfri, da varmeforsyningsanlæg og vindmøller var direkte forbundne via samme interne net13-12-18Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.623.SRSkattefrie aktieombytninger11-12-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.621.SRLigningslovens § 4 - rette indkomstmodtager af overskudsandel10-12-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.620.SRDispensation for CFC-beskatning ved datterselskab10-12-18SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.619.SRMoms - Virksomhedsoverdragelse byggeprojekt10-12-18ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.618.SRFast driftssted - Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a, og Art. 5 i dansk-schweizisk dobbeltbeskatningsoverenskomst07-12-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.617.SRMoms på fast ejendom - levering af interessentskabsandele med anvisningsret til fast ejendom05-12-18Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.616.SRFørstegangssalg af kunst - succession - virksomhedsomdannelse.04-12-18Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.615.SRMoms - et taxibestillingskontor leverer momsfri formidling af personbefordring04-12-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.614.SRAffaldsvarme- tillægs- og kuldioxidafgift - brændværdi af fiberfraktioner fra afgasset og separeret husdyrgødning04-12-18Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.604.SRDeludlejning af andelsselskabets areal ikke foreneligt med det kooperative formål29-11-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.601.SRUdenlandske volontører - lommepenge - skattepligt29-11-18Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.600.SRMoms - momsfritagelse - avis29-11-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.596.SRInvesteringsselskab - ETF’ere27-11-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.595.SRGodtgørelse for forskelsbehandling27-11-18Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.594.SRDeleleasing - beskatning af fri bil22-11-18Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.592.SRUdenlandsk pensionsopsparing - overgangsregler - skift af porteføljemanager - overdragelse af ordningerne ved arv21-11-18Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.580.SRLigningslovens § 4 - deltagelse i skattemæssigt transparent selskab - selvstændig erhvervsdrivende - partnerselskab16-11-18VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.579.SRLigningslovens § 4 - deltagelse i skattemæssigt transparent selskab - lønmodtager - partnerselskab16-11-18VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.577.SRRøggas - overskudsvarme - procesforbrug15-11-18Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.574.SRHollandsk Coop - selvstændigt skattesubjekt efter danske skatteregler15-11-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.564.SRDobbeltdomicil - hjemmehørende - Storbritannien12-11-18Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.555.SRFratrædelsesgodtgørelse - afskedigelse sket i strid med proportionalitetsprincippet09-11-18Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.546.SRHåndværkerfradrag ved installation af tyverialarm06-11-18Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.545.SRBeskatning - tyske pensionsordninger - undtagelsesregel02-11-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.544.SRFast driftssted, hjemmekontor, venturekapital02-11-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.543.SRGrænsegænger- offentlig og privat deltidsansættelse - hjemmearbejde31-10-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.541.SRFrihed for beskatning - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb31-10-18Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.529.SRDobbeltdomicil - skattemæssigt hjemsted26-10-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.528.SRDobbeltdomicil - skattemæssigt hjemsted26-10-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.527.SRWarrants - rette indkomstmodtager25-10-18Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.525.SRFast driftssted, agentur, informationssamling24-10-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.523.SRMedarbejderleasingaftale, beskatning af fri bil16-10-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.522.SRMoms, Fast driftssted, Bygge-, anlægs- og monteringsarbejde16-10-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.519.SRSkattefri aktieombytning - transparente enheder12-10-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.515.SRIrsk CCF - transparent - dobbeltbeskatning - udbytte11-10-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.513.SRVirksomhedsordningen - afvikling af sikkerhedsstillelser - overgangsregler09-10-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.509.SRUdenlandske værdipapirfonde - udbytteskat - EU-ret08-10-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.507.SRFritagelse for CFC-beskatning05-10-18SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.506.SRMoms - Undervisning - kursus i mindfulness05-10-18MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.505.SRGodtgørelse af elafgift - adsorptionsaffugtere05-10-18Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.504.SRUdbytte - Begrænset skattepligt - Retmæssig ejer05-10-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.499.SRForskerskatteordningen - direktør05-10-18Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.493.SRMoms - et kørselskontor leverer momsfri taxikørsel04-10-18Lønsumsafgiftspligt og registrering + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.492.SRFast driftssted - Byggefase - Momspligt01-10-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.491.SRAktier - fraflytterskat - afvisning01-10-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.490.SRBritisk investeringsenhed ACS anset for skattemæssigt transparent01-10-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.488.SRForvaltning af investeringsforeninger26-09-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.486.SRElafgift, campingplads, forbrug25-09-18Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.476.SRFast driftssted af schweizisk virksomhed19-09-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.475.SRLigningsloven § 4 - etablering af interessentskaber - selvstændig erhvervsdrivende17-09-18VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.470.SRMomsfritagelse af undervisning i individuel personlig træning11-09-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.469.SRIrsk investeringsinstitut (PLC) - ledelsens sæde - fast driftssted10-09-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.468.SRLønsumsafgift - registreringspligt, opstart af virksomhed10-09-18Lønsumsafgiftspligt og registreringBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.466.SRBegrænset skattepligt af udbytteudlodning til holdingselskab i Singapore - ligningslovens § 310-09-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.462.SRPrivathospital - lønsumsafgiftspligt for behandling af lands- og landsdelspatienter07-09-18Lønsumsafgiftspligt og registreringBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.461.SRInvesteringsselskab, fast driftssted06-09-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.460.SRMoms - virksomhedsoverdragelse06-09-18MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.459.SRSkattemæssig succession, pengetankreglen, solceller, fast ejendom el.lign.05-09-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.458.SRTab ved afståelse af bitcoins05-09-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.440.SRGodtgørelse - opvarmning og befugtning - produktionslokaler, pakkeri, rå- og færdigvarelager23-08-18Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.439.SRBonus - Retserhvervelse - Forskerskatteordningen23-08-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.435.SRSkattepligt af værdi af indløste spillepoint21-08-18Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.432.SRBonus til bestyrelsesformand i associeret selskab ikke fradragsberettiget efter ligningsloven § 8 N21-08-18Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.430.SRSkattepligt eller skattefrihed - indkomst optjent under konkurs20-08-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.428.SRFordring - tab - person - bedrageri - internetsvindel17-08-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.427.SRFordring - tab - person - bedrageri - internetsvindel17-08-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.423.SRIndeholdelse af formidlingshonorar til tredjemand - afgiftspligtig værdi - registreringsafgift16-08-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.422.SRAfgift - energi - elpatronordningen16-08-18Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.421.SRElafgift - elproducent - afvisning16-08-18Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.419.SRTinglysningsafgift - Tilførsel af aktiver - Grenkrav - Partnerselskaber14-08-18TinglysningsafgiftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.418.SRInvestering af pensionsmidler – aldersopsparing/ratepension – unoterede aktier - ferieboliger13-08-18Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.415.SRKursusvirksomhed, lægeerklæringer, salg af app, salg af håndbog, sundhedsydelser, foreningskontingenter13-08-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.392.SRUdenlandsk trust - skattemæssig transparent06-08-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.391.SRUdenlandsk trust - skattemæssig transparent - arv06-08-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.388.SRRenteudgifter, lånekapital03-08-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.386.SRSalg af fast ejendom – Momslovens § 13, stk. 216-07-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.385.SRFreelancere kunne ikke anses for at være lønmodtagere hos en faciliteringsportal16-07-18Personlig indkomst + Arbejdsgiverens særlige pligterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.384.SRMoms – undervisnings- og foredragsydelser16-07-18MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.383.SRMomsfritagelse af kosmetisk rekonstruktion af brystvorter13-07-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.381.SRMoms på transaktionsgebyr for betalingsydelsen i en app12-07-18MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.379.SRMomsfritagelse for undervisning i trampolincenter12-07-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.378.SRVærdifastsættelse ved overdragelse af næringsejendom og ikke-næringsejendomme10-07-18Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaverBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.375.SRNæringsejendom ikke omfattet af værdiansættelsescirkulæret10-07-18Personlig indkomst + Arv og gaverBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.374.SRAffaldspose ikke anset for afgiftspligtig10-07-18MiljøafgifterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.373.SRVarmeværk – anden virksomhed - datterselskab10-07-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.371.SRFast driftssted - Salgsmedarbejdere10-07-18Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.370.SRCredit for skat betalt i udlandet10-07-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.369.SROverførselsreglen – transparens10-07-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.356.SROverførsel til eneanpartshaver - Ikke fejlekspedition05-07-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.352.SROffentlig myndighed, i egenskab af offentlig myndighed, indenfor samme ministerområde03-07-18Andet om moms + Momspligt + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.324.SREngelsk trust - transparent - udbytte - egne aktier28-06-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.323.SRInvesteringsselskab - Tilbagesalg til udstedende selskab - Fysiske personer - Investering for frie- og pensionsmidler.28-06-18Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.296.SRStatlig udenlandsk organisation ikke skattepligtig til Danmark21-06-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.294.SRMoms på fast ejendom - fradrag og regulering ved ændret hensigt21-06-18ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.293.SRMoms på fast ejendom - interessenters udtagning af byggegrunde21-06-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.288.SRGevinst ved afståelse af bitcoins18-06-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.275.SRGrænseoverskridende fusion14-06-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.273.SRDel af kontingent ikke fradragsberettiget som driftsudgift14-06-18VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.272.SRSkattefri aktieombytning - selskab på Gibraltar14-06-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.271.SROverdragelse af tandlægevirksomhed ikke momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt13-06-18MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.270.SROverdragelse af tandlægevirksomhed ikke momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt13-06-18MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.269.SRVederlagsfri tilrådighedsstillelse af aktiver udløser ikke momsbetaling13-06-18MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.268.SRUdbytte ikke vederlag for tilrådighedsstillelse af aktiver13-06-18MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.267.SROverskudsandel ikke vederlag for tilrådighedsstillelse af aktiver13-06-18MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.266.SREl-patronordningen - eldreven varmepumpe tilknyttet røggaskondenseringsanlæg13-06-18Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.264.SRKapitalforsikring - overgangsregel - arv - allonge til forsikringen12-06-18Arv og gaverBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.262.SRBeskatning efter skematisk ordning, køb af vindmølleandele11-06-18VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.260.SRAkkordering af gæld - samlet ordning - fremførsel af kildeartsbegrænset tab efter et eventuelt ejerskifte07-06-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.259.SRRetserhvervelse - skattepligt - udenlandsk indkomst07-06-18Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.258.SROpretholdelse kooperationsbeskatning ved salg af spildvarme til fjernvarmeselskab og fuld elafgiftsgodtgørelse07-06-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.257.SRRenteswaps - tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed07-06-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.256.SRSupplerende aftale - incitamentsprogram07-06-18Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.255.SRTilskud, Moms06-06-18Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.254.SRHollandsk STAK (Stichting Administratie Kantoor) anset for skattemæssigt transparent06-06-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.251.SRFast driftssted af tysk selskab04-06-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.250.SRGodtgørelse af elafgift - servere placeret hos en datacenter-leverandør04-06-18Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.248.SRLigningslovens § 4 - deltagelse i skattemæssigt transparent selskab - selvstændigt erhvervsdrivende - konsulent30-05-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.246.SRMoms - Fast ejendom, Salg efter fællesregistrering25-05-18ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.238.SRFast driftssted, begrænset skattepligt22-05-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.233.SRKapitalforsikring fortsat omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50 ved opdeling af policer17-05-18Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.232.SRPræhospitale enheder - momsfritaget som henholdsvis sundhedsydelser og personbefordring17-05-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.223.SROffentlig myndigheds meddelelse af koncession til drift af parkeringspladser ikke anset for omfattet af momsloven15-05-18MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.222.SRUdlodning - Fordring - Konfusion - Begrænset skattepligt14-05-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.221.SROPP-projekt - Rensningsanlæg til hospital14-05-18Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.220.SRElafgift - solcelleanlæg - elbil14-05-18Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.217.SRRenteswaps / tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed - overførsel til virksomhedsskatteordningen09-05-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.216.SRFast driftssted - byggeplads - 12-månedersfrist, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomst09-05-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.215.SRPengetankreglen, succession, næring, fast ejendom, afvisning09-05-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.214.SRTinglysningsafgift – tinglysning af virksomhedspant vedrørende landbrugsvirksomhed ved overdragelse af virksomheden til et anpartsselskab09-05-18Generelt om punktafgifter + TinglysningsafgiftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.213.SRDispensation for CFC-beskatning09-05-18SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.212.SRDeleleasing - ej beskatning af fri bil08-05-18Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.211.SRUddeling til selvejende institution08-05-18Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.210.SRAfgift - energi - kraftvarme - røggaskondensator07-05-18Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.209.SRBegrænset skattepligt, retmæssig ejer, omgåelsesklausul07-05-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.205.SRMoms - universitet - retsmedicinske ydelser07-05-18FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.198.SRAfvisning af spørgsmål om skattepligt af likvidationsprovenu03-05-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.197.SRFritvalgsordning, overenskomst, forhøjelse af bidrag efter lokalaftale03-05-18Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.192.SRArbejdsmarkedsbidrag - konkurrenceklausul01-05-18Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.191.SRLån til ansatte i forbindelse med selvfinansiering - Ikke aktionærlån01-05-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.190.SRKapitalandele - Optaget til handel på multilateral handelsfacilitet01-05-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.189.SRUdbytte - Begrænset skattepligt - Omstrukturering - Apportindskud30-04-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.177.SRMoms på fast ejendom - momsfritaget overdragelse af værdipapirer23-04-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.176.SRMoms på fast ejendom - momsfritaget overdragelse af værdipapirer23-04-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.175.SRMoms på fast ejendom - virksomhedsoverdragelse23-04-18MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.162.SRSkattepligt - bijob - afvisning - skattemæssigt hjemsted - Grønland13-04-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.156.SRFuld skattepligt - ophør og genindtræden - skattemæssigt hjemsted12-04-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.155.SRMoms - Momsfrie tilskud til sociale ydelser skulle indgå i opgørelsen af delvist fradrag12-04-18Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.153.SREjendomsavance - genplacering - interessentskab - ideel andel11-04-18EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.152.SRInvesteringsforeninger opdelt i andelsklasser - skattefri fusion11-04-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.151.SROphævelse af begrænsning i vedtægter11-04-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.149.SRCFC-dispensation - Fondsmæglervirksomhed - Udenlandsk filial - Tilbagevirkende kraft10-04-18SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.148.SRLempelse - udenlandsk indkomst - uddannelse10-04-18Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.147.SRIdrætsforening - salg af varer m.v. - skattepligt - momsfritagelse10-04-18Momspligt + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.146.SRMomsfritagelse af lægefaglige vurderinger10-04-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.145.SRFond anset for en kulturinstitution i relation til ligningslovens § 8 S10-04-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.142.SRTrust - Liechtenstein - arv - transparens09-04-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.141.SRMoms af kurser i kunst09-04-18MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.138.SRDisposition ikke omfattet af boafgiftslovens § 23 a05-04-18Arv og gaver + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.130.SRGevinst og tab ved handel med bitcoins og ether03-04-18Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.116.SRInvestering i aktier m.v., hvor det var overladt til kollektive investeringsfonde m.fl. at foretage investeringerne, var ikke næring - skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 620-03-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.114.SRMoms - formidling af hotelophold - Ikke omfattet af særordningen for rejsebureauer16-03-18Andet om moms + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.113.SRDriftsmidler i leasingaftale ikke passiv kapitalanbringelse - succession15-03-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.112.SRAndelsbeskatning - Ophør med henlæggelse til andelshaverkonti og forrentning15-03-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.111.SRAfkald på regresfordring. Gældseftergivelse. Underskudsbegrænsning14-03-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.110.SRTræk af honorar til pensionsmæglere på pensionsordninger13-03-18Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.108.SRVærdikuponer - sundhedsydelser - momsfritagelse12-03-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.107.SRTinglysningsafgift - tinglysning af ændringer til ejerpantebrev i fast ejendom - overførsel af afgift12-03-18TinglysningsafgiftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.104.SRGevinst og tab ved afståelse af bitcoins09-03-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.98.SRMoms - Opformering af spinat anset som ydelse vedrørende fast ejendom08-03-18MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.97.SRTilskud, Moms07-03-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.95.SRDelvis godtgørelse af elforbrug til varmepumpe og elkedel07-03-18Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.93.SRFlytning af hjemsted til Danmark - fast driftssted - underskud01-03-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.90.SRLuxembourgsk SCSp (Société en Commandite Spéciale) anset for skattemæssigt transparent28-02-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.89.SRFritagelse for CFC-beskatning26-02-18SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.82.SRDonation af ophold i sommerhus eller helårsbolig til en forening m.v. omfattet af ligningslovens § 8 A21-02-18 Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.81.SRSkattemæssige konsekvenser af skattefri fusion mellem ejendomsdatterselskaber21-02-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.80.SRKreditorforsikring ved arbejdsløshed - Ejerskabet til forsikringen - Gældseftergivelse overfor den forsikrede20-02-18Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.79.SROverdragelse af aktier til fond med almennyttigt formål19-02-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.78.SRUdlån til helejet P/S og K/S fra pensionskasses ejendomsdatterselskab19-02-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.75.SRTinglysningsafgift - anvendelse af afgiftspantebreve efter opdeling i ejerlejligheder16-02-18TinglysningsafgiftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.74.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern14-02-18Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.73.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern14-02-18Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.72.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern14-02-18Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.71.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern14-02-18Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.70.SRGaveoverdragelse af aktier til mindreårigt barn - beskatning af udbytte14-02-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.69.SRFast driftssted - Juletræsplantage14-02-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.52.SRSkattefritaget varmeværks indgåelse af samarbejde05-02-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.42.SRHavneselskab - fortsat skattefritagelse efter selskabsskattelovens § 324-01-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.35.SRKursgevinst ved omlægning af gæld. Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tidspunktet for de skattemæssige konsekvenser af, at en del af gælden eventuelt vil kunne indfries til kurs 50 i 202115-01-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.34.SROPP-projekt - kontorbygning på lejet grund15-01-18Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.31.SRInternational sambeskatning - kommanditselskab - fradragskonto15-01-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.29.SRMoms - Salg af delvis nedrevet ejendom12-01-18ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.26.SRMomsfritagelsen vedrørende levering af fast ejendom - levering af en grund med eksisterende bygninger ejet af 3. mand12-01-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.20.SRLivsforsikringsaftale, PBL § 53 A11-01-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.19.SRMomsfritagelsen vedrørende levering af fast ejendom - levering af en grund med eksisterende bygninger10-01-18Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.18.SRKildeartsbegrænsning, personskattelovens § 13, stk. 7, landbrugsejendom, interessentskab, arbejdstidskrav09-01-18SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.17.SRTab på renteswapaftale, der ikke tidligere var fratrukket, kan fradrages i indkomståret 2017, jf. lov nr. 683 af 8. juni 201709-01-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.16.SRFradrag for formueforvaltningsomkostninger i kunders formueafkast ved opgørelse af individ-PAL for forsikringer uden ret til rentebonus09-01-18Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.15.SRErasmus+ studerende - fuld og begrænset skattepligt09-01-18Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.13.SRLønsumsafgift - filial - udenlandsk finansiel virksomhed08-01-18Lønsumsafgiftspligt og registreringBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.8.SRInvesteringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte11-01-18Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter