Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2018.80.SRKreditorforsikring ved arbejdsløshed - Ejerskabet til forsikringen - Gældseftergivelse overfor den forsikrede30-01-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.79.SROverdragelse af aktier til fond med almennyttigt formål30-01-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.78.SRUdlån til helejet P/S og K/S fra pensionskasses ejendomsdatterselskab30-01-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.75.SRTinglysningsafgift - anvendelse af afgiftspantebreve efter opdeling i ejerlejligheder30-01-18TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2018.74.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern30-01-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.73.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern30-01-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.72.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern30-01-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.71.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern30-01-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.70.SRGaveoverdragelse af aktier til mindreårigt barn - beskatning af udbytte30-01-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.69.SRFast driftssted - Juletræsplantage30-01-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.52.SRSkattefritaget varmeværks indgåelse af samarbejde30-01-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.42.SRHavneselskab - fortsat skattefritagelse efter selskabsskattelovens § 317-12-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.35.SRKursgevinst ved omlægning af gæld. Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tidspunktet for de skattemæssige konsekvenser af, at en del af gælden eventuelt vil kunne indfries til kurs 50 i 202128-11-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2018.34.SROPP-projekt - kontorbygning på lejet grund19-12-17Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2018.31.SRInternational sambeskatning - kommanditselskab - fradragskonto28-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.29.SRMoms - Salg af delvis nedrevet ejendom19-12-17ByggeriBindende svar
SKM2018.26.SRMomsfritagelsen vedrørende levering af fast ejendom - levering af en grund med eksisterende bygninger ejet af 3. mand19-12-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.20.SRLivsforsikringsaftale, PBL § 53 A19-12-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.19.SRMomsfritagelsen vedrørende levering af fast ejendom - levering af en grund med eksisterende bygninger24-10-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.18.SRKildeartsbegrænsning, personskattelovens § 13, stk. 7, landbrugsejendom, interessentskab, arbejdstidskrav19-12-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.17.SRTab på renteswapaftale, der ikke tidligere var fratrukket, kan fradrages i indkomståret 2017, jf. lov nr. 683 af 8. juni 201719-12-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2018.16.SRFradrag for formueforvaltningsomkostninger i kunders formueafkast ved opgørelse af individ-PAL for forsikringer uden ret til rentebonus19-12-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2018.15.SRErasmus+ studerende - fuld og begrænset skattepligt19-12-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.13.SRLønsumsafgift - filial - udenlandsk finansiel virksomhed19-12-17Lønsumsafgiftspligt og registreringBindende svar
SKM2018.8.SRInvesteringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte19-12-17Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar