Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:41
Serienummer
P nr. 119
Resumé

Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse, når du får en gevinst eller taber på fordringer (for eksempel obligationer).

Hvad er nyt?

Styrelsesnavnet og satser er opdateret. Derudover er der lavet mindre tekstændringer.

ISBN-nummer
978-87-417-0274-2
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter