Dato for offentliggørelse
16 May 2002 15:03
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen omhandler beskatning af pensionsafkast.

Hvad er nyt?

Ved lov nr. 1033 af 17. december 2001 blev pensionsafkastbeskatningsloven ændret på væsentlige områder. Som følge heraf har Retsafdelingen revideret vejledningen om beskatning af pensionsafkast for 2001.

ISBN-nummer
978-87-7552-295-0 digital