Dato for offentliggørelse
01 Nov 2002 11:04
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen omhandler beskatning af pensionsafkast.

Hvad er nyt?

Ved lov nr. 1033 af 17. december 2001 blev pensionsafkastbeskatningsloven ændret på væsentlige områder. Som følge heraf har Retsafdelingen revideret vejledningen om beskatning af pensionsafkast for 2002.

ISBN-nummer
978-87-7552-386-8
Pdf-udgave
2002.pdf