Dato for offentliggørelse
31 Oct 2006 10:11
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen omhandler beskatning af pensionsafkast.

Hvad er nyt?

Der er særligt kommet nye regler vedr.

  • unoterede aktier
  • forenklet opgørelsesmetode ved investering i kommanditselskaber

som er indarbejdet i vejledningen. Her ud over er der indarbejdet mindre ændringer som følge af ny lovgivning.

ISBN-nummer
978-87-7552-996-3