Afsnit D.D med underafsnit er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning afsnit C.F.8.