Når den skattepligtige hæver opsparet overskud, skal bruttobeløbet, dvs. både beløbet, der fragår på kontoen for opsparet overskud, og det hertil hørende beløb, der tidligere er betalt i virksomhedsskat, medregnes til den skattepligtiges personlige indkomst og til beregningsgrundlaget for AM-bidrag. I det indkomstår, hvor et opsparet overskudsbeløb hæves, fragår virksomhedsskatten i den skattepligtiges slutskat med tillæg af eventuel overført restskat m.v., jf. VSL § 10, stk. 3.

Virksomhedsskatten af overført opsparet overskud kan overstige årets slutskat med tillæg af eventuel overført restskat m.v. Virksomhedsskat, der ikke kan rummes i årets slutskat m.v., udbetales kontant - uden hensyntagen til opgørelsen af en eventuel ægtefælles slutskat. Udbetalingen sker som overskydende skat, jf. KSL § 60, stk. 1, litra f, og § 62. Udbetalingen kan endvidere ske efter reglerne i KSL § 55.

I det følgende eksempel vises, hvorledes der sker overførsel af beløb fra konto for opsparet overskud til den skattepligtige, og hvorledes dette beskattes.

Eksempel

Overførsel af opsparet overskud.

Primooplysninger:

kr.

Indestående på konto for opsparet overskud for 2001-2004

66.000 (1)

Indestående på konto for opsparet overskud for 2005-2006

34.000 (2)

Indestående på konto for opsparet overskud for 2007

350.000 (3)

Årets overskud

0

 

Indkomstopgørelse:

kr.

kr.

Overført beløb, der efter VSL § 5 anses for hævet på konto for opsparet overskud  

135.000

heraf fra konto for opsparet overskud for 2001-2004

66.000

 
2005-2006

34.000

 
2007

35.000

 
Virksomhedsskat af overført opsparet overskud  

53.175

 Heraf vedr. konto for opsparet overskud:

   
2001-2004 (66.000/(1 - 0,30)) x 0,30

28.286

 
2005-2006 (34.000/(1 - 0,28)) x 0,28

13.222

 
2007 (35.000/(1 - 0,25)) x 0,25

11.667

 

Personlig indkomst overført fra virksomhed  

188.175

-AM-bidrag 8 pct.  

16.000

Personlig indkomst i alt  

172.175

Indkomstskat, fx.  

50.000

- Virksomhedsskat  

53.175

Resterende virksomhedsskat, der udbetales kontant  

 3.175

(1) Beløbet på 66.000 kr. fremkommer som opsparet overskud på 94.286 kr. med fradrag af virksomhedsskat på 30 pct. eller 28.286 kr.
(2) Beløbet på 34.000 kr. fremkommer som opsparet overskud på 47.222 kr. med fradrag af virksomhedsskat på 28 pct. eller 13.222 kr.
(3) Beløbet på 350.000 kr. fremkommer som opsparet overskud på 466.667 kr. med fradrag af virksomhedsskat på 25 pct. eller 140.000 kr.