Dato for offentliggørelse
15. oktober 2004
Overordnede emner
Skat
Resumé

Told- og Skattestyrelsen udgiver løbende en ligningsvejledning til skattemyndighederne. Ligningsvejledningen bliver ajourført 4 gange om året ( pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og1. oktober ). Vejledningen har til formål at være en hjælp - en håndbog - i det praktiske ligningsarbejde og består af fem bind.

Vejledningen giver udtryk for Told- og Skattestyrelsens opfattelse af gældende praksis.

ISBN-nummer
978-87-7552-576-3
Pdf-udgave
LV_2004_4_Bind_A.pdf