Afsnittet er omskrevet og kan findes i Den juridiske vejledning afsnit C.A.3.5 Fratrædelsesgodtgørelser, jubilæumsgratialer m.v.