Dato for offentliggørelse
16 Oct 2007 08:57
Overordnede emner
Skat
Resumé
Skat
Hvad er nyt?

Som følge af vedtagelsen af lov nr. 540 af 6. juni (L213 2006-07) er reglerne om CFC-beskatning ændret væsentligt. Afsnit S.D.5. i Ligningsvejledningen om CFC-beskatning af selskaber og fonde er derfor også ændret væsentligt iforhold til sidste udgave af Ligningsvejledningen.

S.D.4.3.2.2. og underafsnit er helt nye

S.D.5.2.1. indeholder væsentlige ændringer

S.D.5.2.1.1. indholder væsentlige ændringer

S.d.5.2.1.2 er slettet

S.D.5.2.2.2. indeholder væsentlige ændringer

S.D.5.2.2.2.1. er slettet

S.D.5.2.3. indeholder væsentlige ændringer

S.D.5.2.3.1. er slettet

S.D.5.2.3.2. er slettet

S.D.5.2.4. er slettet

S.D.5.3.2.1. indeholder væsentlige ændringer

S.D.5.3.2.2. er slettet

S.D.5.3.2.3. er slettet

S.D.5.7 har ændret titel

S.D.5.8. indeholder væsentlige ændringer

S.D.5.8.1. er slettet

Der er indsat to nye underafsnit i afsnit S.C.6.1.,

Afsnit S.C. 6.1.10 Grundejerforeninger

og

Afsnit S.C.6.1.11. Ejerlejlighedsforeninger

Afsnit S.H.18.1 indeholder væsentlige ændringer

ISBN-nummer
978-87-7059-237-6