Dato for offentliggørelse
21 Sep 2011 14:30
Serienummer
E nr. 27
Resumé

Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke udgifter, du har fradragsret for. Desuden kan du læse om, hvornår og hvordan du skal indberette og betale moms og hvilket regnskab, du skal føre. Vejledningen er opdateret med de nye momsregler (EU-momspakken), der trådte i kraft den 1. januar 2011.

I virksomhedens kalender kan du få et overblik over din virksomheds frister for at indberette og betale til SKAT.

Hvad er nyt?
Visse links til bl.a. blanketter er ændret.
ISBN-nummer
978-87-7121-228-0