Dato for offentliggørelse
24 Jan 2013 07:27
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Resumé
Vejledningen er en samlet fremstilling af reglerne for vurdering af fast ejendom.
Hvad er nyt?

Afsnit C.3 om fradrag i grundværdien for forbedringer har helt nye afsnit som følge af lovændring, der fremadrettet afskaffer fradraget. Overgangsreglerne i ændringsloven medfører at de hidtil gældende regler skal anvendes et stykke tid endnu, hvorfor de fortsat er med i vejledningen.

I øvrigt er der kun foretaget mindre justeringer og opdateringer med nyeste afgørelser fra LSR og domstolene, der ikke har medført praksisændringer.

ISBN-nummer
978-87-7121-575-5