Dato for offentliggørelse
18 Jan 2004 14:56
Overordnede emner
Ejendomsvurdering + Skat
Resumé

Told- og Skattestyrelsens Vurderingsvejledning 2003-1 erstatter den juridiske vejledning om samme emne, der blev udsendt i februar 2002. Den nye vejledning er ført a jour bl. a. under hensyn til ny lovgivning m. v., samtidig med at der er optaget stof fra en tidligere intern vejledning om ejendomsvurdering. 

Hvad er nyt?

Det vurderingsfaglige stof fra Told- og Skattestyrelsens tidligere interne "Vejledning om ejendomsbeskatning" er i det væsentlige indarbejdet i den nye udgave. Desuden er kapitlet i 2002-udgaven om vurderingsmyndighederne blevet erstattet med et nyt, indeholdende en bredere beskrivelse af vurderingsprocessen. Endelig er der optaget et selvstændigt kapitel om omberegninger, som foretages som konsekvens af loftet over ejendomsværdiskatten og grundskylden. 

ISBN-nummer
978-87-7552-498-8
Pdf-udgave
2004_1.pdf