Dato for offentliggørelse
15 Jan 2008 11:34
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Resumé
Vejledningen er en samlet fremstilling af reglerne for vurdering af fast ejendom.
Hvad er nyt?
I afsnit B er forslagsmodellerne tilpasset den nye kommuneinddeling.
ISBN-nummer
978-87-7059-317-5