Dato for offentliggørelse
15 Jan 2009 15:03
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Resumé
Vejledningen er en samlet fremstilling af reglerne for vurdering af fast ejendom.
Hvad er nyt?
Der er kun foretaget redaktionelle ændringer i forhold til forrige version af vejledningen, 2008-4.
ISBN-nummer
978-87-7059-579-7