Dato for offentliggørelse
19 Jan 2010 12:35
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Resumé
Vejledningen er en samlet fremstilling af reglerne for vurdering af fast ejendom.
Hvad er nyt?
Der er alene foretaget redaktionelle ændringer i forhold til forrige version af vejledningen.
ISBN-nummer
978-87-7059-777-7