Dato for offentliggørelse
16 Jul 2012 07:48
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Resumé
Vejledningen er en samlet fremstilling af reglerne for vurdering af fast ejendom.
Hvad er nyt?

-

ISBN-nummer
978-87-7121-513-7