Dato for offentliggørelse
23 Jan 2002 14:11
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen indeholder en gennemgang af de regler og den praksis, der fra 1. januar 2002 gælder for indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag. Der er henvisninger til retsgrundlag og afgørelser.
 
Vejledningen har til formål at være en hjælp i told- og skatteregionernes arbejde med vejledning og kontrol vedrørende indeholdelse, opkrævning mv. af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag hos arbejdsgivere m.fl.
 
Vejledningen henvender sig endvidere til større virksomheder, som er interesseret i yderligere og mere uddybet information end den, der findes i Told- og Skattestyrelsens basispjece om trækordningen, "Løn 2002", eller i "Leksikon 2002".
 

ISBN-nummer
978-87-7552-341-8
Pdf-udgave
2002.pdf