Dato for offentliggørelse
15 Jan 2009 14:35
Overordnede emner
Skat
Resumé

-

Hvad er nyt?

Teksten i afsnit M er slettet. I afsnit M.1 er der konsekvensrettet som følge af lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

ISBN-nummer
978-87-7059-565-0