Med lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love, nr. 521 af 12. juni 2009, er reglerne om hæftelse og inddrivelse for AM-bidrag de samme som gælder for A-skat, se A.1.4. samt i øvrigt afsnit K.2.1.