Dato for offentliggørelse
15 Oct 2006 20:22
Overordnede emner
Afgift
Resumé

 udgiver 4 gange årligt en lønsumsafgiftsvejledning, som er en samling af de gældende regler på området. Vejledningen er opbygget efter lønsumsafgiftslovens systematik.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med regler vedr. lønsumsafgift, for både , virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt afregning af lønsumsafgift.

Vejledningen er udtryk for  opfattelse af gældende praksis og giver en udførlig beskrivelse af reglerne. Der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for lønsumsafgiftsloven.

Hvad er nyt?
Der er kun foretaget redaktionelle ændringer i forhold til forrige udgave af vejledningen, 2006-3.
ISBN-nummer
978-87-7059-007-9
Pdf-udgave
Loensumsafg_2006_4.pdf