Dato for udgivelse
15 Aug 2001 15:44
SKM-nummer
SKM2001.317.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/98-850-00201
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
opkrævningsloven, variabel rente, rentesats, morarente
Reference(r)

Opkrævningsloven § 7, stk. 2
Bekendtgørelse nr. 714 af 2. august 2001
TSS-cirkulære 2001-26
Momsvejledningen 2000 P.2.1
A-skattevejledningen 2001 G.6
Punktafgiftsvejledningen 2000 A.11.2
Lønsumsafgiftsvejledningen F.13

 


I  Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 714 af  2. august 2001 om ikrafttrædelse af variabel morarente efter opkrævningsloven (lov nr. 169 af 15. marts 2000 som ændret ved § 6 i lov nr. 461 af 31. maj 2000, § 47 i lov nr. 462 af 31. maj 2000, § 33 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og § 4 i lov nr. 1299 af 20. december 2000 ) fastsættes i § 1, at der med virkning for renter, som påløber fra og med 1. september 2001, beregnes rente efter fremgangsmåden i opkrævningslovens § 7, stk. 2, på grundlag af oplysninger fra 2000. Denne fremgangsmåde medfører, at rentesatsen på hidtil 1,3 pct. pr. påbegyndt måned med virkning fra 1. september 2001 nedsættes til 1,1 pct. pr. påbegyndt måned.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter