Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.7.4.8 Underretning om afgørelsen efter forvaltningsloven