Dato for offentliggørelse
23 Jan 2012 07:28
Overordnede emner
Afgift
Resumé

Vejledningen giver et samlet overblik over de regler, der gælder indenfor tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder.

Hvad er nyt?

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer af teksten. Lovbestemmelser og praksis er uændret i forhold til forrige udgave af vejledningen.

ISBN-nummer
978-87-7121-351-5