Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.5.1 om baggrund, formål og historik for reglen om ophørspension

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.5.2 om reglen i PBL § 15 A om ophørspension

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.5.3  om betingelser for ophørspension

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.5.3  om btingelser for ophørspension

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.5.2  om reglen i PBL § 15 A om ophørspension

C.A.10.2.5.6  om udbetalinger og overførsel af en ophørspension til en anden pensionsordning

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske Vejledning. Se afsnit C.A.10.2.5.4 om indbetalinger til ophørspension

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske Vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.5.5 om fradragsret og fradragstidspunkt for ophørspension

C.A.10.2.5.6 om udbetalinger og overførsel af en ophørspension til en anden pensionsordning

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.5.3 om betingelser for ophørspension